Comisia Europeană

Recomandarea nr. 1804/2017 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Codului frontierelor Schengen referitoare la reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne în spațiul Schengen
Număr celex: 32017H1804

Modificări (...)

În vigoare de la 07 octombrie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Într-un spațiu în care nu există controale la frontierele interne, se poate lua decizia reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne numai în condiții excepționale, pentru a răspunde unor situații care afectează grav politica publică sau securitatea internă a spațiului respectiv, a anumitor părți ale acestuia sau a unuia sau mai multor state membre. Având în vedere impactul pe care o astfel de reintroducere îl poate avea asupra tuturor persoanelor și mărfurilor care au dreptul să circule liber în acest spațiu fără controale la frontierele interne, aceasta poate fi doar o măsură adoptată în ultimă instanță, cu respectarea unor condiții stricte în ceea ce privește domeniul de aplicare și durata reintroducerii temporare.

(2) Actualele dispoziții ale Codului frontierelor Schengen prevăd posibilitatea reintroducerii rapide a unor controale temporare la frontierele interne atunci când, într-un stat membru, o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne necesită o acțiune imediată, pentru o perioadă de maximum 2 luni (articolul 28). Codul prevede, de asemenea, reintroducerea controalelor la frontiere în cazul amenințărilor grave la adresa ordinii publice sau a securității interne în contextul unor evenimente previzibile, pentru o perioadă de maximum 6 luni (articolul 25). Punerea în aplicare combinată a articolelor 28 și 25 din Codul frontierelor Schengen permite menținerea controalelor la frontiere pentru o perioadă totală de maximum opt luni. În plus, o nouă amenințare la adresa ordinii publice sau a securității interne conduce la o nouă aplicare a normelor (și, astfel, la un nou calcul al perioadei de desfășurare a controalelor).

(3) Articolul 29 din Codul frontierelor Schengen conține o procedură excepțională care permite reintroducerea controalelor la frontierele interne pentru o perioadă de cel mult 2 ani în care funcționarea spațiului fără controale la frontierele interne este pusă în pericol ca rezultat al deficiențelor grave persistente legate de controlul la frontierele externe detectate în timpul unei evaluări Schengen. Odată cu adoptarea Regulamentului (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului (1), această procedură poate fi folosită și în cazul în care un stat membru nu adoptă măsurile necesare în urma unei evaluări a vulnerabilității sau nu cooperează cu Agenția, atunci când situația de la frontierele externe necesită acțiuni urgente.

(1) Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016).

(4) Dacă, în marea majoritate a cazurilor, perioadele prevăzute de actuala legislație s-au dovedit a fi suficiente, în ultimul timp, o serie de amenințări serioase la adresa ordinii publice sau a securității interne, cum ar fi atacurile teroriste sau numărul mare al deplasărilor secundare necontrolate pe teritoriul Uniunii, pot persista mult peste perioadele menționate anterior.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...