Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

Hotărârea privind cauza REZMIVEȘ ȘI ALȚII ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI - Decizie Pilot. Penitenciare. Condiții detenție

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

SECȚIA A PATRA

(Cererile nr. 61467/12, 39516/13, 48231/13 și 68191/13)

STRASBOURG

25 aprilie 2017

Hotărârea devine definitivă în condițiile prevăzute la art. 44 § 2 din Convenție. Aceasta poate suferi modificări de formă.

În cauza Rezmiveș și alții împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a patra), reunită într-o cameră compusă din

Ganna Yudkivska, președinte, Vincent A. De Gaetano, Nona Tsotsoria, Paulo Pinto de Albuquerque, Krzysztof Wojtyczek, Iulia Motoc, Marko Bošnjak, judecători, și Marialena Tsirli, grefier de secție, după ce a deliberat în camera de consiliu la 21 martie 2017, pronunță prezenta hotărâre, adoptată la aceeași dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află patru cereri (nr. 61467/12, 39516/13, 48231/13 și 68191/13) îndreptate împotriva României, prin care patru resortisanți ai acestui stat, domnii Daniel Arpad Rezmiveș, Laviniu Moșmonea, Marius Mavroian, Iosif Gazsi ("reclamanții"), au sesizat Curtea la 14 septembrie 2012, 6 iunie 2013, 24 iulie 2013 și, respectiv, 15 octombrie 2013, în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ("Convenția").

2. Primul reclamant, domnul Rezmiveș, a fost reprezentat de doamna M.C. Boncea, iar al doilea reclamant, domnul Mavroian, a fost reprezentat de N.T. Popescu, avocat în București. Al treilea și al patrulea reclamant, domnii Moșmonea și Gazsi, au fost autorizați de președintele secției, conform art. 36 § 2 din Regulamentul Curții ("Regulamentul"), să își susțină cauza ei înșiși.

3. Guvernul român ("Guvernul") a fost reprezentat de agentul guvernamental, doamna C. Brumar, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

4. În fața Curții, reclamanții se plâng în special, în cadrul art. 3 din Convenție, de condițiile lor de detenție în diferite unități penitenciare sau centre de reținere și arestare preventivă ale poliției.

5. Între 7 octombrie 2013 și 25 iunie 2014, capetele de cerere formulate de reclamanți în temeiul art. 3 din Convenție cu privire la condițiile de detenție au fost comunicate Guvernului. În același timp, președintele secției, în complet de judecător unic (art. 54 § 3 din Regulament) a declarat inadmisibile celelalte capete de cerere formulate de reclamanți în prezentele cereri.

6. La 15 septembrie 2015, o cameră din cadrul Secției a treia a informat părțile că, întrucât era vorba despre o problemă structurală, Curtea intenționa să aplice art. 61 din Regulament și le-a invitat să prezinte observații în această privință. În conformitate cu art. 41 și art. 61 § 2 lit. c) din Regulament, camera a decis, de asemenea, să examineze cu prioritate cererile sus-menționate. Atât Guvernul, cât și reclamanții au formulat observații cu privire la aplicarea procedurii hotărârii-pilot.

ÎN FAPT

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI

7. Reclamanții s-au născut în 1970, 1966, 1976 și, respectiv, 1972. Domnii Rezmiveș, Moșmonea și Gazsi sunt deținuți în prezent în penitenciarele Timișoara, Pelendava și, respectiv, Baia Mare. Domnul Mavroian, care a fost deținut în Penitenciarul Focșani, a fost pus în libertate la 13 ianuarie 2015.

A. Detenția primului reclamant

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...