Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

Hotărârea privind cauza REZMIVEȘ ȘI ALȚII ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI - Decizie Pilot. Penitenciare. Condiții detenție

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

SECȚIA A PATRA

(Cererile nr. 61467/12, 39516/13, 48231/13 și 68191/13)

STRASBOURG

25 aprilie 2017

Hotărârea devine definitivă în condițiile prevăzute la art. 44 § 2 din Convenție. Aceasta poate suferi modificări de formă.

În cauza Rezmiveș și alții împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a patra), reunită într-o cameră compusă din

Ganna Yudkivska, preoedinte, Vincent A. De Gaetano, Nona Tsotsoria, Paulo P de Albuquerque, Krzysztof Wojtyczek, Iulia Motoc, Marko Bošnjak, judecatori, oi Marialena Tsirli, grefier de sec?ie, dupa ce a deliberat în camera de consiliu la 21 martie 2017, pronun?a prezenta hotarâre, adoptata la aceeaoi data:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se afla patru cereri (nr. 61467/12, 39516/13, 48231/13 oi 68191/13) îndreptate împotriva României, prin care patru resortisan?i ai acestui stat, domnii D A Rezmiveo, L Moomonea, M M, I Gazsi ("reclaman?ii"), au sesizat Curtea la 14 septembrie 2012, 6 iunie 2013, 24 iulie 2013 oi, respectiv, 15 octombrie 2013, în temeiul art. 34 din Conven?ia pentru apararea drepturilor omului oi a liberta?ilor fundamentale ("Conven?ia").

2. Primul reclamant, domnul Rezmiveo, a fost reprezentat de doamna M.C. B, iar al doilea reclamant, domnul M, a fost reprezentat de N.T. P, avocat în Bucureoti. Al treilea oi al patrulea reclamant, domnii Moomonea oi Gazsi, au fost autoriza?i de preoedintele sec?iei, conform art. 36 § 2 din Regulamentul Cur?ii ("Regulamentul"), sa îoi sus?ina cauza ei înoioi.

3. Guvernul român ("Guvernul") a fost reprezentat de agentul guvernamental, doamna C. Brumar, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

4. În fața Curții, reclamanții se plâng în special, în cadrul art. 3 din Convenție, de condițiile lor de detenție în diferite unități penitenciare sau centre de reținere și arestare preventivă ale poliției.

5. Între 7 octombrie 2013 și 25 iunie 2014, capetele de cerere formulate de reclamanți în temeiul art. 3 din Convenție cu privire la condițiile de detenție au fost comunicate Guvernului. În același timp, președintele secției, în complet de judecător unic (art. 54 § 3 din Regulament) a declarat inadmisibile celelalte capete de cerere formulate de reclamanți în prezentele cereri.

6. La 15 septembrie 2015, o cameră din cadrul Secției a treia a informat părțile că, întrucât era vorba despre o problemă structurală, Curtea intenționa să aplice art. 61 din Regulament și le-a invitat să prezinte observații în această privință. În conformitate cu art. 41 și art. 61 § 2 lit. c) din Regulament, camera a decis, de asemenea, să examineze cu prioritate cererile sus-menționate. Atât Guvernul, cât și reclamanții au formulat observații cu privire la aplicarea procedurii hotărârii-pilot.

ÎN FAPT

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI

7. Reclaman?ii s-au nascut în 1970, 1966, 1976 oi, respectiv, 1972. Domnii Rezmiveo, Moomonea oi Gazsi sunt de?inu?i în prezent în penitenciarele Timiooara, Pelendava oi, respectiv, Baia Mare. Domnul M, care a fost de?inut în Penitenciarul Focoani, a fost pus în libertate la 13 ianuarie 2015.

A. Detenția primului reclamant

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...