Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1469/2017 de stabilire a unui format standard de prezentare a documentului de informare privind produsul de asigurare (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R1469

Modificări (...)

În vigoare de la 01 septembrie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări (1), în special articolul 20 alineatul (9),

(1) JO L 26, 2.2.2016.

întrucât:

(1) Conform Directivei (UE) 2016/97, creatorii produselor de asigurare generală enumerate în anexa I la Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) au obligația de a elabora un document standardizat de informare privind produsul de asigurare în care consumatorii să găsească informațiile necesare despre produsele de asigurare generală enumerate în anexa I la Directiva 2009/138/CE pentru a putea lua decizii în cunoștință de cauză.

(2) Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17,12,2009).

(2) Informațiile care ar trebui furnizate în documentul de informare privind produsul de asigurare sunt prevăzute la articolul 20 alineatul (8) din Directiva (UE) 2016/97.

(3) Pentru ca informațiile oferite consumatorilor să poată fi ușor de citit, de înțeles și de comparat, la prezentarea informațiilor menționate la articolul 20 alineatul (8) din Directiva (UE) 2016/97 în documentul standardizat de informare privind produsul de asigurare, menționat la articolul 20 alineatul (5) din respectiva directivă, ar trebui să se utilizeze un mod de prezentare, o structură și un format comune, precum și pictograme și simboluri. De asemenea, informațiile despre eventualele asigurări suplimentare și acoperiri opționale nu ar trebui să fie precedate de bife, cruci în X sau semne ale exclamării, iar informațiile din documentul de informare privind produsul de asigurare ar trebui să fie prezentate în mod normal pe două pagini de foaie A4 și nu ar trebui în niciun caz să depășească trei pagini de foaie A4.

(4) Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare transmise Comisiei de Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA).

(5) În conformitate cu articolul 20 alineatul (9) din Directiva (UE) 2016/97, EIOPA a testat documentul de informare privind produsul de asigurare în rândul consumatorilor și a consultat autoritățile naționale. EIOPA a organizat, de asemenea, consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat potențialele costuri și beneficii aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul asigurărilor și reasigurărilor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3),

(3) Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010).

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Numele și sigla creatorului

(1) Imediat după titlul "Document de informare privind produsul de asigurare" din partea de sus a primei pagini se indică numele creatorului produsului de asigurare generală în chestiune, statul membru în care este înregistrat creatorul, statutul juridic al acestuia și, dacă este cazul, numărul de autorizare al acestuia.

(2) Creatorul produsului de asigurare generală are dreptul să își adauge sigla în dreapta titlului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...