Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 1358/2017 privind identificarea specificațiilor tehnice TIC destinate utilizării drept referințe în procedurile de achiziții publice (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017D1358

Modificări (...)

În vigoare de la 10 august 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului, în special articolul 13 alineatul (1),

după consultarea Forumului european multipartit privind standardizarea în domeniul TIC, precum și a experților din sector,

întrucât:

(1) Standardizarea joacă un rol important în susținerea Strategiei Europa 2020, astfel cum este menționată în Comunicarea Comisiei intitulată "Europa 2020: O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii". Mai multe inițiative emblematice ale strategiei Europa 2020 au subliniat importanța standardizării voluntare de pe piețele de produse sau servicii pentru a asigura compatibilitatea și interoperabilitatea între produse și servicii, a promova dezvoltarea tehnologică și a sprijini inovarea.

(2) Standardele sunt esențiale pentru competitivitatea europeană și sunt indispensabile pentru inovare și progres. Relevanța acestora este subliniată de Comisie în contextul recentelor inițiative pentru finalizarea pieței unice (2) și a pieței unice digitale (3), în care rolul standardizării și al interoperabilității în crearea unei economii digitale europene este consolidat prin adoptarea Comunicării privind prioritățile de standardizare în sectorul TIC pentru piața unică digitală (4), care stabilește o abordare strategică și politică cuprinzătoare a standardizării pentru tehnologiile TIC prioritare cu un rol esențial în procesul de finalizare a pieței unice digitale.

(2) Comunicarea Comisiei "Ameliorarea pieței unice: mai multe oportunități pentru cetățeni și pentru întreprinderi". COM(2015) 550 final din 28 octombrie 2015.

(3) Comunicare privind o strategie pentru piața unică digitală pentru Europa, COM(2015) 192 final din 6 mai 2015, și Comunicarea privind evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piața unică digitală, COM(2017) 228 final din 10 mai 2017.

(4) COM (2016) 176 final din 19 aprilie 2016.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...