Comisia Europeană

Decizia nr. 1219/2017 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenții de rufe de uz industrial și instituțional [notificată cu numărul C(2017) 4245] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017D1219

Modificări (...)

În vigoare de la 12 iulie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică, în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea, pentru fiecare grup de produse, a unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE.

(3) Prin Decizia 2012/721/UE a Comisiei s-au stabilit criteriile ecologice, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente pentru detergenții de rufe de uz industrial și instituțional, care sunt valabile până la 14 noiembrie 2016.

(4) Pentru a se ține seama de evoluțiile recente de pe piață și de inovațiile care au avut loc în perioada de intervenție, se consideră oportun să se stabilească un set revizuit de criterii ecologice pentru grupul de produse respectiv.

(5) Ținând seama de ciclul de inovare pentru acest grup de produse, criteriile revizuite, precum și cerințele de evaluare și de verificare conexe ar trebui să fie valabile pentru o perioadă de șase ani de la data notificării prezentei decizii. Criteriile respective urmăresc promovarea produselor care au un impact redus asupra ecosistemelor acvatice, conțin o cantitate limitată de substanțe periculoase, sunt eficace la temperaturile recomandate și minimizează producția de deșeuri prin reducerea cantității de ambalaje.

(6) Din motive de securitate juridică, Decizia 2012/721/UE ar trebui abrogată.

(7) Ar trebui să se acorde o perioadă de tranziție producătorilor ale căror produse au primit eticheta ecologică a UE pentru detergenții de rufe de uz industrial și instituțional pe baza criteriilor stabilite în Decizia 2012/721/UE, astfel încât aceștia să aibă suficient timp pentru a-și adapta produsele în vederea respectării criteriilor și a cerințelor revizuite.

(8) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Grupul de produse "detergenți de rufe de uz industrial și instituțional" cuprinde detergenții de rufe care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului(1) și care sunt comercializați și concepuți pentru a fi utilizați de personal specializat în instalații industriale și instituționale.

(1) Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenții (JO L 104, 8.4.2004).

Acest grup de produse include sisteme alcătuite din mai multe componente utilizate pentru a forma un detergent complet sau pentru un program de spălare cu sistem de dozare automat. Sistemele alcătuite din mai multe componente pot include o serie de produse cum ar fi balsamurile de rufe, produsele de îndepărtare a petelor și agenții de clătire și trebuie să fie testate ca întreg.

Acest grup de produse nu include produsele care conferă articolelor textile anumite caracteristici, cum ar fi rezistența la apă, impermeabilitatea sau rezistența la foc. În plus, acest grup de produse nu cuprinde produsele dozate cu ajutorul unor suporturi textile sau din alte materiale și nici preparatele auxiliare pentru spălat a căror utilizare nu este urmată de spălare, precum produsele de îndepărtare a petelor pentru covoare și tapiserii.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...