Comisia Europeană

Decizia nr. 1214/2017 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenții pentru spălarea manuală a vaselor [notificată cu numărul C(2017) 4227] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017D1214

Modificări (...)

În vigoare de la 12 iulie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică, în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea, pentru fiecare grup de produse, a unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE.

(3) Prin Decizia 2011/382/UE a Comisiei s-au stabilit criteriile ecologice, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente pentru detergenții pentru spălarea manuală a vaselor, care sunt valabile până la 31 decembrie 2016.

(4) Pentru a se ține seama de evoluțiile recente de pe piață și de inovațiile care au avut loc în perioada de intervenție, se consideră oportun să se stabilească un set revizuit de criterii ecologice pentru grupul de produse respectiv.

(5) Ținând seama de ciclul de inovare pentru acest grup de produse, criteriile revizuite, precum și cerințele de evaluare și de verificare conexe ar trebui să fie valabile pentru o perioadă de șase ani de la data notificării prezentei decizii. Criteriile respective urmăresc promovarea produselor care au un impact redus asupra ecosistemelor acvatice, conțin o cantitate limitată de substanțe periculoase, sunt eficace și minimizează producția de deșeuri prin reducerea cantității de ambalaje.

(6) Din motive de securitate juridică, Decizia 2011/382/UE ar trebui abrogată.

(7) Ar trebui să se acorde o perioadă de tranziție producătorilor ale căror produse au primit eticheta ecologică a UE pentru detergenții pentru spălarea manuală a vaselor pe baza criteriilor stabilite în Decizia 2011/382/UE, astfel încât aceștia să aibă suficient timp pentru a-și adapta produsele în vederea respectării criteriilor și a cerințelor revizuite.

(8) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Grupul de produse "detergenți pentru spălarea manuală a vaselor" include detergenții care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind detergenții și care sunt comercializați și concepuți pentru spălarea manuală a articolelor cum ar fi sticlăria, vesela și ustensilele de bucătărie, inclusiv a tacâmurilor, a cratițelor, a tigăilor și a vaselor pentru cuptor.

Grupul de produse include produsele de uz personal și de uz profesional. Produsele sunt amestecuri de substanțe chimice și nu conțin microorganisme care au fost adăugate intenționat de către producător.

Articolul 2

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...