Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1105/2017 de stabilire a formularelor menționate în Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului privind procedurile de insolvență
Număr celex: 32017R1105

Modificări (...)

În vigoare de la 26 iunie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență, în special articolul 88,

în urma consultării comitetului înființat prin articolul 89 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/848,

întrucât:

(1) În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 2015/848, trebuie stabilite mai multe formulare.

(2) În conformitate cu articolul 3 din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Irlanda și Regatul Unit au participat la adoptarea Regulamentului (UE) 2015/848. Prin urmare, Irlanda și Regatul Unit participă la adoptarea prezentului regulament.

(3) În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu a participat la adoptarea Regulamentului (UE) 2015/848. Prin urmare, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1) Formularul-tip de notificare care trebuie utilizat pentru informarea creditorilor străini cunoscuți cu privire la deschiderea unei proceduri de insolvență, astfel cum se menționează la articolul 54 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/848, este cel prevăzut în anexa I la prezentul regulament.

(2) Formularul-tip care poate fi utilizat de creditorii străini pentru depunerea cererilor de admitere a creanțelor, astfel cum se menționează la articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/848, este cel prevăzut în anexa II la prezentul regulament.

(3) Formularul-tip care poate fi utilizat de practicienii în insolvență numiți de membrii grupului pentru a formula obiecții în cadrul procedurii de coordonare a grupului, astfel cum se menționează la articolul 64 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2015/848, este cel prevăzut în anexa III la prezentul regulament.

(4) Formularul-tip care trebuie utilizat pentru transmiterea pe cale electronică a cererilor individuale de informații prin intermediul portalului european e-Justiție, astfel cum se menționează la articolul 27 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2015/848, este cel prevăzut în anexa IV la prezentul regulament.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...