Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1111/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare referitoare la procedurile și formularele pentru transmiterea informațiilor privind sancțiunile și măsurile prevăzute de Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R1111

Modificări (...)

În vigoare de la 13 iulie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE, în special articolul 71 alineatul (7),

întrucât:

(1) Este necesar să se stabilească proceduri și formulare comune prin care autoritățile competente transmit Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) informații referitoare la sancțiunile și măsurile menționate la articolul 71 din Directiva 2014/65/UE.

(2) Pentru a facilita comunicarea dintre autoritățile competente și ESMA și pentru a evita întârzierile nejustificate sau transmiterea defectuoasă a informațiilor, fiecare autoritate competentă ar trebui să desemneze un punct de contact special pentru comunicarea sancțiunilor și a măsurilor.

(3) Pentru a se asigura faptul că toate informațiile menționate privind sancțiunile și măsurile impuse de autoritățile competente sunt corect identificate și înregistrate de ESMA, autoritățile competente ar trebui să transmită informații detaliate și armonizate, prin utilizarea în acest scop a unor formulare speciale.

(4) Cu scopul de a include informații pertinente în raportul anual privind sancțiunile și măsurile care urmează să fie publicat de ESMA în conformitate cu articolul 71 din Directiva 2014/65/UE, autoritățile competente ar trebui să raporteze informațiile cu ajutorul unor formulare specifice în care să se indice clar care dispoziții din Directiva 2014/65/UE au fost încălcate atunci când au fost transpuse în legislația națională.

(5) Din motive de consecvență și pentru a asigura buna funcționare a piețelor financiare, este necesar ca dispozițiile prevăzute în prezentul regulament și dispozițiile naționale conexe de transpunere a Directivei 2014/65/UE să se aplice de la aceeași dată.

(6) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către ESMA.

(7) ESMA nu a efectuat consultări publice cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament și nici nu a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente introducerii formularelor și procedurilor standard pentru autoritățile competente relevante, deoarece acest fapt ar fi fost disproporționat în raport cu domeniul de aplicare și cu impactul acestora, având în vedere că destinatarii standardelor tehnice de punere în aplicare ar fi doar autoritățile naționale competente din statele membre, nu și participanții la piață.

(8) ESMA a solicitat punctul de vedere al Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...