Parlamentul României

Anexa nr. 3/01 la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, din 17.02.2017

Modificări (2), Referințe (4)

În vigoare de la 20 februarie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ANEXA Nr. 3/01

ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALA

CUPRINS

Nr.
formular
01 > Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
> Sume alocate de la bugetul de stat
02 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
> Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
15 - Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
> Programe de investitii publice
28 - Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
29 - Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

ANEXA Nr. 3/01/01

ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALA

SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anii 2017-2020

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Program 2017 Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020
A B 1 2 3 4
5000 TOTAL GENERAL 41.000 46.914 47.482 48.038
01 CHELTUIELI CURENTE 38.400 41.914 42.482 43.038
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20.360 21.396 21.910 22.413
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 14.691 17.211 17.211 17.211
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 2.400 2.358 2.412 2.465
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 949 949 949 949
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.600 5.000 5.000 5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2.600 5.000 5.000 5.000
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 38.100 43.956 44.470 44.973
01 CHELTUIELI CURENTE 35.500 38.956 39.470 39.973
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20.360 21.396 21.910 22.413
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 14.191 16.611 16.611 16.611
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 949 949 949 949
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.600 5.000 5.000 5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2.600 5.000 5.000 5.000
5400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 500 600 600 600
01 CHELTUIELI CURENTE 500 600 600 600
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 500 600 600 600
6700 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 2.400 2.358 2.412 2.465
01 CHELTUIELI CURENTE 2.400 2.358 2.412 2.465
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 2.400 2.358 2.412 2.465
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 41.000 46.914 47.482 48.038
01 CHELTUIELI CURENTE 38.400 41.914 42.482 43.038
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20.360 21.396 21.910 22.413
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 14.691 17.211 17.211 17.211
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 2.400 2.358 2.412 2.465
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 949 949 949 949
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.600 5.000 5.000 5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2.600 5.000 5.000 5.000
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 38.600 44.556 45.070 45.573
01 CHELTUIELI CURENTE 36.000 39.556 40.070 40.573
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20.360 21.396 21.910 22.413
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 14.691 17.211 17.211 17.211
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 949 949 949 949
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.600 5.000 5.000 5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2.600 5.000 5.000 5.000
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 38.100 43.956 44.470 44.973
01 CHELTUIELI CURENTE 35.500 38.956 39.470 39.973
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20.360 21.396 21.910 22.413
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 14.191 16.611 16.611 16.611
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 949 949 949 949
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.600 5.000 5.000 5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2.600 5.000 5.000 5.000
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 500 600 600 600
01 CHELTUIELI CURENTE 500 600 600 600
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 500 600 600 600
6500 01 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE 2.400 2.358 2.412 2.465
01 CHELTUIELI CURENTE 2.400 2.358 2.412 2.465
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 2.400 2.358 2.412 2.465
6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 2.400 2.358 2.412 2.465
01 CHELTUIELI CURENTE 2.400 2.358 2.412 2.465
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 2.400 2.358 2.412 2.465

ANEXA Nr. 3/01/02

ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALA

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2017-2020
(sume alocate din bugetul de stat)

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Program 2017 Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020
A B 1 2 3 4
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 41.000 46.914 47.482 48.038
01 CHELTUIELI CURENTE 38.400 41.914 42.482 43.038
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20.360 21.396 21.910 22.413
01 Cheltuieli salariale in bani 17.211
01 Salarii de baza 16.311
05 Sporuri pentru condiții de munca 97
06 Alte sporuri 74
12 Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii 303
13 Indemnizatii de delegare 290
30 Alte drepturi salariale in bani 136
03 Contributii 3.149
01 Contributii de asigurari sociale de stat 2.222
02 Contributii de asigurari de somaj 60
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 712
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 23
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 132
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 14.691 17.211 17.211 17.211
01 Bunuri si servicii 4.940
01 Furnituri de birou 100
02 Materiale pentru curatenie 40
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 2.200
04 Apa, canal si salubritate 400
05 Carburanti si lubrifianti 420
06 Piese de schimb 50
07 Transport 30
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 50
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.600
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 50
02 Reparatii curente 500
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 51
30 Alte obiecte de inventar 51
06 Deplasari, detasari, transferari 6.182
01 Deplasari interne, detasari, transferari 450
02 Deplasari in strainatate 5.732
11 Carti, publicatii si materiale documentare 71
13 Pregatire profesionala 15
14 Protectia muncii 10
30 Alte cheltuieli 2.922
02 Protocol si reprezentare 1.200
03 Prime de asigurare non-viata 122
04 Chirii 630
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
170
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 800
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 2.400 2.358 2.412 2.465
01 Transferuri curente 2.400
01 Transferuri catre institutii publice 2.400
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 949 949 949 949
03 Indemnizații pentru foști demnitari ai statului 949
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.600 5.000 5.000 5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2.600 5.000 5.000 5.000
01 Active fixe 2.180
01 Constructii 2.150
02 Mașini, echipamente si mijloace de transport 10
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 10
30 Alte active fixe 10
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 420
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 38.600 44.556 45.070 45.573
01 CHELTUIELI CURENTE 36.000 39.556 40.070 40.573
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20.360 21.396 21.910 22.413
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 14.691 17.211 17.211 17.211
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 949 949 949 949
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.600 5.000 5.000 5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2.600 5.000 5.000 5.000
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 38.100 43.956 44.470 44.973
01 CHELTUIELI CURENTE 35.500 38.956 39.470 39.973
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20.360 21.396 21.910 22.413
01 Cheltuieli salariale in bani 17.211
01 Salarii de baza 16.311
05 Sporuri pentru conditii de munca 97
06 Alte sporuri 74
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 303
13 Indemnizatii de delegare 290
30 Alte drepturi salariale in bani 136
03 Contributii 3.149
01 Contributii de asigurari sociale de stat 2.222
02 Contributii de asigurari de somaj 60
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 712
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 23
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 132
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 14.191 16.611 16.611 16.611
01 Bunuri si servicii 4.940
01 Furnituri de birou 100
02 Materiale pentru curatenie 40
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 2.200
04 Apa, canal si salubritate 400
05 Carburanti si lubrifianti 420
06 Piese de schimb 50
07 Transport 30
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 50
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.600
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 50
02 Reparatii curente 500
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 51
30 Alte obiecte de inventar 51
06 Deplasari, detasari, transferari 6.182
01 Deplasari interne, detasari, transferari 450
02 Deplasari in strainatate 5.732
11 Carti, publicatii si materiale documentare 71
13 Pregatire profesionala 15
14 Protecția muncii 10
30 Alte cheltuieli 2.422
02 Protocol si reprezentare 1.200
03 Prime de asigurare non-viata 122
04 Chirii 630
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 170
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 300
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 949 949 949 949
03 Indemnizatii pentru fosti demnitari ai statului 949
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.600 5.000 5.000 5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2.600 5.000 5.000 5.000
01 Active fixe 2.180
01 Constructii 2.150
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 10
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 10
30 Alte active fixe 10
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 420
01 Autoritati executive si legislative 38.100
01 Administratia prezidentiala 38.100
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 500 600 600 600
01 CHELTUIELI CURENTE 500 600 600 600
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 500 600 600 600
30 Alte cheltuieli 500
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 500
50 Alte servicii publice generale 500
6500 01 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE 2.400 2.358 2.412 2.465
01 CHELTUIELI CURENTE 2.400 2.358 2.412 2.465
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 2.400 2.358 2.412 2.465
6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 2.400 2.358 2.412 2.465
01 CHELTUIELI CURENTE 2.400 2.358 2.412 2.465
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 2.400 2.358 2.412 2.465
01 Transferuri curente 2.400
01 Transferuri catre institutii publice 2.400
50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 2.400

ANEXA Nr. 3/01/15

ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALA

SINTEZA
bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2017-2020

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Program 2017 Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020
A B 1 2 3 4
0001 10 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 2.921 2.737 2.945 3.151
0002 10 I. VENITURI CURENTE 521 379 533 686
2900 10 C. VENITURI NEFISCALE 521 379 533 686
3300 10 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 521 379 533 686
3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 501 379 533 686
50 Alte venituri din prestări servicii si alte activitati 501 379 533 686
3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 20
01 Donatii si sponsorizări 20
4300 10 IV. SUBVENTII 2.400 2.358 2.412 2.465
4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 2.400 2.358 2.412 2.465
09 Subventii pentru institutii publice 2.400 2.358 2.412 2.465
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 2.921 2.737 2.945 3.151
01 CHELTUIELI CURENTE 2.901 2.737 2.945 3.151
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.406 2.358 2.412 2.465
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 319 379 533 686
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 176
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 20
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 20
6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 2.921 2.737 2.945 3.151
01 CHELTUIELI CURENTE 2.901 2.737 2.945 3.151
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.406 2.358 2.412 2.465
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 319 379 533 686
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 176
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 20
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 20

ANEXA Nr. 3/01/28

ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALA

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...