Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

Hotărârea privind cauza Sorin Bugan vs Romania

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

(Cererea nr. 13824/06)

Hotărâre

Strasbourg 12 februarie 2013

Hotărârea devine definitivă în condițiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenție. Aceasta poate suferi modificări de formă.

În cauza Bugan împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a treia), reunită într-o cameră compusă din Josep Casadevall, președinte, Alvina Gyulumyan, Ján Šikuta, Luis López Guerra, Nona Tsotsoria, Kristina Pardalos, Johannes Silvis, judecători, și Santiago Quesada, grefier de secție,

după ce a deliberat în camera de consiliu, la 22 ianuarie 2013,

pronunță prezenta hotărâre, adoptată la aceeași dată:

Procedura

1. La originea cauzei se află cererea nr. 13824/06 îndreptată împotriva României, prin care un resortisant român, Sorin Bugan („reclamantul”), a sesizat Curtea la 3 aprilie 2006, în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale („convenția”).

2. Reclamantul a fost reprezentat de Ciprian Panaitescu, avocat în Sinaia. Guvernul român („Guvernul”) a fost reprezentat de agentul guvernamental, Irina Cambrea, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. Reclamantul a pretins, în special, o încălcare a dreptului său la libertatea de exprimare, deoarece a fost obligat să plătească despăgubiri directorului unui spital public pentru un articol pe care l-a scris referitor, în principal, la deficiențele de management din acel spital.

4. La 15 iunie 2010, cererea a fost comunicată Guvernului. S‑a hotărât, de asemenea, că admisibilitatea și fondul cauzei vor fi examinate împreună (art. 29 § 1).

5. Având în vedere că domnul Corneliu Bîrsan, judecătorul ales să reprezinte România, s-a abținut de la judecarea cauzei (art. 28 din Regulamentul Curții), Președintele Camerei a desemnat-o pe Kristina Pardalos în calitate de judecător ad hoc (art. 26 § 4 din convenție și art. 29 § 1 din regulament).

În fapt

6. Reclamantul s-a născut în 1968 și locuiește în Sinaia.

I. Circumstanțele cauzei

7. În lunile februarie și martie 2005, reclamantul, jurnalist și director editorial al revistei săptămânale Ziar de Sinaia, a scris patru articole la adresa directorului spitalului public al orașului, doctorul C.P., reproșându-i tehnica managerială, presupusa intimidare a medicilor spitalului pentru a-i face să nu vorbească, închiderea secției de terapie intensivă – pe motiv că l-ar fi hărțuit pe medicul care conducea anterior această secție – și demersurile sale de a obține o locuință socială deși nu îndeplinea cerințele. Legăturile doctorului C.P. cu Partidul Social Democrat (PSD) erau, de asemenea, un subiect al criticilor, în măsura în care reclamantul scria că managerii favorizați pe criterii politice erau din „plămada din care era construit și doctorul Mengele”.

8. Unii dintre termenii utilizați de reclamant cu privire la doctorul C.P., astfel cum au fost reținuți de instanța națională, sunt următorii: „o persoană arogantă, sigură pe sine, care vorbește cu o voce scăzută, cu un zâmbet superior”, „cu un comportament familial de regulă considerat bizar”, cineva care „pretindea că nu cunoștea cât de mare era averea soției sale”, „care a tras multe sfori pentru a deveni director”, care „aspiră la titlul de cel mai încrâncenat parvenit din Sinaia”, și care „a declanșat o campanie de teroare împotriva fostei directoare, pe care a atacat-o verbal timp de doi ani, până când aceasta și-a dat demisia”. De asemenea, reclamantul l-a acuzat pe doctorul C.P. că a instituit „legea tăcerii” prin propria-i numire ca purtător de cuvânt al spitalului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...