Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

Hotărârea privind cauza Preda și alții împotriva României

Jurisprudență

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

(Cererile nr. 9584/02, 33514/02, 38052/02, 25821/03, 29652/03, 3736/03,

17750/03 și 28688/04)

Hotărârea devine definitivă în condițiile prevăzute la art. 44 § 2 din Convenție. Aceasta poate suferi modificări de formă.

Hotărârea privind cauza Preda și alții împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a treia), reunită într-o cameră compusă din Josep Casadevall, președinte, Alvina Gyulumyan, Ján Šikuta, Luis López Guerra, Kristina Pardalos, Johannes Silvis, Valeriu Grițco, judecători, și Santiago Quesada, grefier de secție,

după ce a deliberat în camera de consiliu, la 8 aprilie 2014,

pronunță prezenta hotărâre, adoptată la aceeași dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află opt cereri (nr. 9584/02, 33514/02, 38052/02, 25821/03, 29652/03, 3736/03, 17750/03 și 28688/04) îndreptate împotriva României, prin care paisprezece resortisanți ai acestui stat ("reclamanții") au sesizat Curtea în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ("Convenția").

Informațiile privind reclamanții, numele reprezentanților acestora și datele introducerii cererilor sunt menționate în tabelul anexat.

2. Guvernul român ("Guvernul") a fost reprezentat de agentul guvernamental, doamna Catrinel Brumar, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. Cererile au fost comunicate Guvernului la următoarele date: 5 iulie 2010 (nr. 9584/02), 14 octombrie 2009 (nr. 33514/02), 16 aprilie 2008 (nr. 38052/02), 22 octombrie 2009 (nr. 25821/03), 12 ianuarie 2010 (nr. 29652/03), 1 septembrie 2008 (nr. 3736/03), 2 aprilie 2009 (nr. 17750/03) și 23 iulie 2007 (nr. 28688/04).

4. Atât reclamanții, cât și Guvernul au depus observații scrise suplimentare [art. 54 § 2 lit. c) din Regulamentul Curții].

5. În urma abținerii doamnei Iulia Antoanella Motoc, judecător ales să reprezinte România (art. 28 din Regulament), președintele camerei a desemnat-o pe doamna Kristina Pardalos în calitate de judecător ad-hoc (art. 26 § 4 din Convenție și art. 29 § 1 din Regulament).

ÎN FAPT

I. Circumstanțele cauzei

6. Capetele de cerere prezentate se referă la proceduri administrative și/sau judiciare pentru despăgubire sau restituire, inițiate de reclamanți în calitate de beneficiari ai legilor privind restituirea bunurilor confiscate sau naționalizate de regimul comunist, care au fost adoptate de România după căderea acestui regim, în decembrie 1989.

A. Circumstanțele specifice fiecărei cereri

7. Faptele specifice fiecăreia dintre cereri, astfel cum au fost prezentate de părți, se pot rezuma după cum urmează.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...