Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

Hotărârea privind cauza Hietsch împotriva României

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

(Cererea nr. 32015/07)

Hotărârea devine definitivă în condițiile prevăzute la art. 44 § 2 din Convenție. Aceasta poate suferi modificări de formă.

Hotărârea privind cauza Hietsch împotriva României,

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (Sec?ia a treia), reunita într-o camera compusa din Josep Casadevall, preoedinte, A Gyulumyan, Dragoljub Popoviæ, L López Guerra, J Silvis, V Gri?co, I Antoanella Motoc, judecatori, oi Marialena Tsirli, grefier adjunct de sec?ie,

după ce a deliberat în camera de consiliu, la 2 septembrie 2014,

pronunță prezenta hotărâre, adoptată la aceeași dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se afla cererea nr. 32015/10 îndreptata împotriva României, prin care un resortisant al acestui stat, doamna Maria D R Hietsch (reclamanta), a sesizat Curtea la 20 iulie 2007, în temeiul art. 34 din Conven?ia pentru apararea drepturilor omului oi liberta?ilor fundamentale (Conven?ia).

2. Reclamanta a fost reprezentata de domnul V. G, avocat în Târgu Mureo. Guvernul român (Guvernul) a fost reprezentat de agentul guvernamental, doamna C. Brumar, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. Invocând art. 6 § 1 din Convenție, reclamanta se plânge de o atingere adusă dreptului său de acces la o instanță.

4. La 26 iunie 2012, cererea a fost comunicată Guvernului.

ÎN FAPT

I. Circumstanțele cauzei

5. Reclamanta s-a născut în 1942 și are domiciliul în Sighișoara.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...