Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

Hotărârea privind cauza GHIURĂU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

(Cererea nr. 55421/10)

Strasbourg 20 noiembrie 2012

Definitivă 29 aprilie 2013

Hotărârea a devenit definitivă în condițiile prevăzute la art. 44 § 2 din Convenție. Aceasta poate suferi modificări de formă.

În cauza Ghiurău împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a treia), reunită într-o cameră compusă din Josep Casadevall, președinte, Egbert Myjer, Alvina Gyulumyan, Ján Šikuta, Luis López Guerra, Nona Tsotsoria, Kristina Pardalos, judecători,și Marialena Tsirli, grefier adjunct de secție,

după ce a deliberat în camera de consiliu, la 23 octombrie 2012,

pronunță prezenta hotărâre, adoptată la aceeași dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află cererea nr. 55421/10 îndreptată împotriva României, prin care un resortisant al acestui stat, domnul Gheorghe Ghiurău ("reclamantul"), a sesizat Curtea la 13 septembrie 2010, în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ("Convenția").

2. Reclamantul este reprezentat de doamna D. O. Hatneanu, avocat în București. Guvernul român ("Guvernul") este reprezentat de agentul guvernamental, Irina Cambrea.

3. Având în vedere că domnul Corneliu Bîrsan, judecătorul ales să reprezinte România, s-a abținut de la judecarea cauzei (art. 28 din Regulamentul Curții), președintele Camerei a desemnat-o pe doamna Kristina Pardalos în calitate de judecător ad hoc (art. 26 § 4 din Convenție și art. 29 § 1 din Regulamentul Curții).

4. Reclamantul a susținut, printre altele, că a fost supus la rele tratamente, fiind astfel încălcat art. 3 din Convenție, și că autoritățile nu au realizat o anchetă promptă și eficientă asupra acestui incident. Invocând art. 5 parag. 1 din Convenție, reclamantul a pretins că, în mod nelegal, a fost reținut de către poliție între 4. p.m., 27 noiembrie 2006, și 2 a.m., 28 noiembrie 2006. Invocând art. 5 parag. 2 din Convenție, acesta s-a plâns că nu a fost prompt informat cu privire la motivele lipsirii sale de libertate.

5. La 19 mai 2011, cererile de mai sus au fost comunicate Guvernului. În conformitate cu dispozițiile art. 29 § 1 din Convenție, s-a hotărât, de asemenea, că admisibilitatea și fondul cauzei vor fi examinate împreună.

ÎN FAPT

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI

6. Reclamantul s-a născut în 1963 și locuiește în Oradea.

A. Incidentul din 27 noiembrie 2006

1. Versiunea reclamantului

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...