Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

Hotărârea privind cauza Fundația Cămine de Elevi ale Bisericii Reformate și Stanomirescu împotriva României - Hotărâre-pilot privind obligația executării hotărârilor judecătorești definitive

Reviste (1), Jurisprudență

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

definitivă la 7 aprilie 2014

(Cererile nr. 2699/03 și 43597/07)

Hotărârea a devenit definitivă în condițiile prevăzute la art. 44 § 2 din Convenție. Aceasta poate suferi modificări de formă.

În Cauza Fundația Cămine de Elevi ale Bisericii Reformate și Stanomirescu împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a treia), reunită într-o cameră compusă din Alvina Gyulumyan, președinte, Corneliu Bîrsan, Ján Šikuta, Luis López Guerra, Nona Tsotsoria, Kristina Pardalos, Johannes Silvis, judecători, și Marialena Tsirli, grefier adjunct de secție,

după ce a deliberat în camera de consiliu, la 3 decembrie 2013,

pronunță prezenta hotărâre, adoptată la aceeași dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află două cereri (nr. 2699/03 și nr. 43597/07) îndreptate împotriva României, prin care o organizație neguvernamentală cu sediul în acest stat (Fundația Cămine de Elevi ale Bisericii Reformate – reclamanta), și un resortisant al acestui stat, domnul Marinică Stanomirescu (reclamantul), au sesizat Curtea la 7 octombrie 2002 și, respectiv, la 15 mai 2007, în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Convenția).

2. Prima reclamantă a fost reprezentată de L. Dobai, avocat în Odorheiul Secuiesc. Guvernul român ("Guvernul") a fost reprezentat de agentul guvernamental, doamna I. Cambrea, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. Reclamanții se plâng în special de neexecutarea de către autorități a hotărârilor judecătorești obligatorii și executorii, care au fost pronunțate în favoarea acestora.

4. La 2 aprilie 2009 și, respectiv, la 17 octombrie 2011, cererile au fost comunicate Guvernului.

5. În urma decesului celui de-al doilea reclamant, care a avut loc la 13 aprilie 2009, moștenitorii acestuia, doamna Ana-Maria Cotăran și domnul Marinică-Cătălin Stanomirescu, și-au exprimat, la 23 mai 2009, dorința de a continua procedura. Din motive de ordin practic, prezenta hotărâre va continua să îl desemneze pe domnul Marinică Stanomirescu drept "reclamantul", deși, în prezent, această calitate ar trebui să fie atribuită moștenitorilor săi [a se vedea, de exemplu, Dalban împotriva României (MC), nr. 28114/95, CEDO 1999-VI].

ÎN FAPT

I. Circumstanțele cauzei

6. Prima reclamantă este o organizație neguvernamentală înființată în 1992, cu sediul social în Odorheiul Secuiesc. Al doilea reclamant s-a născut în 1929 și a decedat în 2009. A fost tatăl doamnei Ana-Maria Cotăran, născută în 1966, și al domnului Marinică-Cătălin Stanomirescu, născut în 1967; amândoi locuiesc în Craiova.

A. Fapte care privesc cererea nr. 2699/03

7. Scopul principal al reclamantei este de a promova educarea tinerilor elevi în spiritul respectării doctrinei Bisericii Reformate. Aceasta este proprietara unui cămin care găzduiește elevi în regim de internat.

1. Achiziționarea unui teren

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...