Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

Hotărârea privind cauza AGVPS BACĂU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI

Reviste (1)

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Secția a treia

(Cererea nr. 19750/03)

Hotărâre

Strasbourg

9 noiembrie 2010

Definitivă

9/02/2011

Hotărârea a devenit definitivă în condițiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenție. Aceasta poate suferi modificări de formă.

În cauza AGVPS‑Bacău împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a treia), reunită într-o cameră compusă din Josep Casadevall, președinte, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupanèiè, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Ann Power, judecători, și Santiago Quesada, grefier,

după ce a deliberat în camera de consiliu, la 20 octombrie 2010,

pronunță prezenta hotărâre, adoptată la aceeași dată:

Procedura

1. La originea cauzei se află cererea nr. 19750/03 îndreptată împotriva României, prin care o persoană juridică de drept român, Asociația generală a vânătorilor și pescarilor sportivi din România ("AGVPS‑Bacău", "reclamanta") a sesizat Curtea la 19 mai 2003 în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ("convenția").

2. Asociația reclamantă este reprezentată de Dan Florin Druga, avocat în Iași. Guvernul român ("Guvernul") este reprezentat de agentul guvernamental, Răzvan‑Horațiu Radu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. Reclamanta s‑a plâns de lipsa de publicitate a procedurii civile în urma căreia a fost dizolvată și de încălcarea dreptului său la libertatea de asociere ca urmare a aceleiași proceduri.

4. La 26 august 2009, președintele Secției a treia a hotărât să comunice Guvernului cererea. În conformitate cu art. 29 § 1 din convenție, acesta a hotărât, de asemenea, că admisibilitatea și fondul cauzei vor fi examinate împreună.

În fapt

I. Circumstanțele cauzei

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...