Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

Hotărârea privind cauza A.M.M. ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Secția a treia

(Cererea nr. 2151/10)

Hotărâre

Strasbourg 14 februarie 2012

Definitivă 14/05/2012

Hotărârea devine definitivă în condițiile prevăzute de art. 44 § 2 din convenție. Aceasta poate suferi modificări de formă.

În cauza A.M.M. împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a treia), reunită într-o cameră compusă din Josep Casadevall, președinte, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Mihai Poalelungi, Kristina Pardalos, judecători, și Santiago Quesada, grefier de secție,

După ce a deliberat în camera de consiliu, la 24 ianuarie 2012,

Pronunță prezenta hotărâre, adoptată la aceeași dată:

Procedura

1. La originea cauzei se află cererea nr. 2151/10 îndreptată împotriva României, prin care un resortisant al acestui stat, domnul A.M.M. ("reclamantul"), a sesizat Curtea la 7 februarie 2002 în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ("convenția"). Formularul de cerere și documentele relevante trimise la această dată de reprezentanta reclamantului fuseseră depuse inițial la dosarul altei cereri înaintate de reprezentanta reclamantului în nume propriu.

Președintele camerei a decis din oficiu să nu fie divulgată identitatea reclamantului (art. 47 § 3 din regulament).

2. Reclamantul, minor cu vârsta de zece ani în prezent, a fost, la momentul introducerii cererii, reprezentat de mama sa. Având în vedere că aceasta din urmă a fost plasată în grija serviciilor de asistență socială deoarece suferea de un handicap grav, reclamantul este reprezentat în prezent de bunica sa maternă, care a prezentat observații în numele său. Guvernul român ("Guvernul") este reprezentat de agentul guvernamental, domnul Răzvan-Horațiu Radu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. Reclamantul pretinde, în special, că acțiunea sa de stabilire a paternității nu a îndeplinit cerința unui termen rezonabil, că dreptul său la respectarea vieții sale private și de familie a fost încălcat ca urmare a duratei excesive și a inechității procedurii în cauză și că nu a beneficiat de un recurs efectiv în cadrul acestei proceduri.

4. La 11 martie 2010, președintele celei de-a treia secții a decis să comunice Guvernului cererea. În conformitate cu art. 29 § 1 din convenție, acesta a decis, de asemenea, că admisibilitatea și fondul cauzei vor fi examinate împreună.

5. În urma abținerii domnului Corneliu Bîrsan, judecător ales să reprezinte România (art. 28 din regulament), președintele camerei l-a desemnat pe domnul Mihai Poalelungi în calitate de judecător ad-hoc (art. 26 § 4 din convenție și art. 29 § 1 din regulament).

În fapt

I. Circumstanțele cauzei

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...