Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

Hotărârea privind cauza Stelian Roșca împotriva României

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

SECȚIA A TREIA

HOTĂRÂREA din 4 iunie 2013

(Cererea nr. 5543/06)

Strasbourg

Hotărârea rămâne definitivă în condițiile prevăzute la art. 44 § 2 din Convenție. Aceasta poate suferi modificări de formă.

În cauza Stelian Roșca împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a treia), reunită într-o cameră compusă din Josep Casadevall, președinte, Alvina Gyulumyan, Ján Šikuta, Luis López Guerra, Kristina Pardalos, Johannes Silvis, Valeriu Grițco, judecători, și Santiago Quesada, grefier de secție,

după ce a deliberat în camera de consiliu, la 14 mai 2013,

pronunță prezenta hotărâre, adoptată la aceeași dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află cererea nr. 5543/06 îndreptată împotriva României, prin care un resortisant al acestui stat, domnul Stelian Roșca ("reclamantul"), a sesizat Curtea la 28 decembre 2005 în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ("Convenția").

2. Reclamantul a fost reprezentat de M. Diaconescu, avocat în București. Guvernul român ("Guvernul") a fost reprezentat, succesiv, de agenții guvernamentali, doamnele I. Cambrea și C. Brumar, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. Reclamantul pretinde, în temeiul art. 5 § 1 și 5 din Convenție, că a fost privat de libertate în mai multe rânduri, ca urmare a unei cereri din partea fostului său angajator vizând punerea acestuia sub interdicție, și că nu a putut obține o reparație a acestor detenții, pe care le consideră ilegale. Citând art. 6 § 1, art. 8 și art. 13 din Convenție, acesta susține, de asemenea, că nu a beneficiat nici de un proces echitabil în fața instanțelor interne însărcinate cu examinarea cererii de punere sub interdicție, nici de o cale de atac efectivă pentru a obține recunoașterea și repararea atingerii aduse reputației sale de către autorități și fostul său angajator.

4. La 21 mai 2012, cererea a fost comunicată Guvernului. În conformitate cu art. 29 § 1 din Convenție, s-a hotărât, de asemenea, că admisibilitatea și fondul cauzei vor fi examinate împreună.

5. În urma abținerii domnului Corneliu Bîrsan, judecător ales să reprezinte România (art. 28 din Regulamentul Curții), președintele Camerei a desemnat-o pe doamna Kristina Pardalos în calitate de judecător ad-hoc (art. 26 § 4 din Convenție și art. 29 § 1 din Regulament Curții).

ÎN FAPT

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI

6. Reclamantul s-a născut în anul 1940 și locuiește în Constanța.

7. În 1990, domnul Roșca a fost concediat de Regia Autonomă de Transport în Comun a orașului Constanța ("RATC"), din cauza absențelor sale. În 2000, în urma unei contestații a reclamantului, Tribunalul Constanța a anulat decizia de concediere, pe care a considerat-o nejustificată, și a dispus reintegrarea domnului Roșca pe vechiul post. În urma refuzului RATC de a se conforma acestei decizii, reclamantul a acționat-o în justiție, cu scopul obligării acesteia la plata de daune-interese. În paralel, reclamantul a introdus mai multe proceduri împotriva fostului său angajator sau a personalului de conducere, invocând nerespectarea de către aceștia a diverse dispoziții din Codul civil sau penal.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...