Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

Hotărârea privind cauza SOARE ȘI ALȚII ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Secția a treia

(Cererea nr. 24329/02)

Hotărâre

Strasbourg 22 februarie 2011

Hotărârea a devenit definitivă în condițiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenție. Aceasta poate suferi modificări de formă.

În cauza Soare și alții împotriva României,

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (Sec?ia a treia), reunita într-o camera compusa din Josep Casadevall, preoedinte, C B, Boštjan M. Zupaneie, E Myjer, Ineta Ziemele, L López Guerra, Ann Power, judecatori, oi Marialena Tsirli, grefier adjunct de sec?ie,

după ce a deliberat în camera de consiliu, la 11 ianuarie 2011,

pronunță prezenta hotărâre, adoptată la aceeași dată:

Procedura

1. La originea cauzei se afla cererea nr. 24329/02 îndreptata împotriva României, prin care trei resortisan?i ai acestui stat, Mugurel Soare, A V oi D B ("reclaman?ii"), au sesizat Curtea la 24 iunie 2002 în temeiul art. 34 din Conven?ia pentru apararea drepturilor omului oi a liberta?ilor fundamentale ("conven?ia").

2. În fa?a Cur?ii, reclaman?ii, care au beneficiat de asisten?a judiciara, au fost reprezenta?i mai întâi de M. M, apoi de D. M, avocat în Bucureoti. Guvernul român ("Guvernul") a fost reprezentat de agentul guvernamental, R-Hora?iu R, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. În cererea lor, reclamanții se plâng în special de încălcări ale art. 2, art. 3, art. 5, art. 6, art. 13, art. 14 și art. 34 din convenție.

4. La 25 aprilie 2005, președintele Secției a treia a hotărât să comunice Guvernului cererea. În conformitate cu art. 29 § 1 din convenție, acesta a hotărât, de asemenea, că admisibilitatea și fondul cererii vor fi examinate împreună de camera căreia îi fusese repartizată cererea.

5. La 20 octombrie 2005, președintele Secției a treia a respins cererea de separare a examinării admisibilității de cea a fondului cauzei, formulată de Guvern.

În fapt

I. Circumstanțele cauzei

6. Reclamanții s-au născut în 1981, 1951 și, respectiv, 1969. Aceștia locuiesc în București.

A. Relele tratamente despre care se pretinde că au fost suferite de primul reclamant și consecințele lor asupra sănătății acestuia

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...