Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

Hotărârea privind cauza Sindicatul "Păstorul cel Bun" împotriva României

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

MAREA CAMERĂ

HOTĂRÂREA din 9 iulie 2013

(Cererea nr. 2330/09)

Strasbourg

Hotărârea este definitivă. Aceasta poate suferi modificări de formă.

În Cauza Sindicatul "Păstorul cel Bun" împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, reunită în Marea Cameră compusă din Dean Spielmann, președinte, Guido Raimondi, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, Boštjan M. Zupanèiè, Elisabeth Steiner, Danutė Joèienė, Dragoljub Popoviæ, George Nicolaou, Luis López Guerra, Ledi Bianku, Vincent A. de Gaetano, Angelika Nußberger, Linos-Alexandre Sicilianos, Erik Møse, Helena Jäderblom, Krzysztof Wojtyczek, judecători, și Michael O’Boyle, grefier adjunct,

după ce a deliberat în camera de consiliu la 7 noiembrie 2012 și la 5 iunie 2013,

pronunță prezenta hotărâre, adoptată la această ultimă dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află cererea nr. 2330/09 îndreptată împotriva României, prin care Sindicatul Păstorul cel Bun a sesizat Curtea la 30 decembrie 2008 în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Convenția). Președintele Marii Camere a aprobat cererea de nedivulgare a identității, formulată de către membrii sindicatului reclamant (art. 47 § 3 din Regulamentul Curții).

2. Sindicatul reclamant, care a beneficiat de asistență judiciară, a fost reprezentat de R. Chiriță, avocat în Cluj-Napoca. Guvernul român ("Guvernul") a fost reprezentat de agentul guvernamental, doamna C. Brumar, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. Sindicatul reclamant susținea că respingerea cererii sale de înscriere ca sindicat a adus atingere dreptului membrilor săi de a constitui sindicate, garantat prin art. 11 din Convenție.

4. Cererea a fost repartizată Secției a treia a Curții (art. 52 § 1 din Regulament). La 31 ianuarie 2012, o cameră a secției respective, compusă din Josep Casadevall, Egbert Myjer, Ján Šikuta, Ineta Ziemele, Nona Tsotsoria, Mihai Poalelungi, Kristina Pardalos, judecători, și Santiago Quesada, grefier de secție, a pronunțat o hotărâre. În unanimitate, camera a declarat cererea admisibilă și, cu o majoritate de cinci voturi pentru și două contra, a hotărât că a fost încălcat art. 11 din Convenție.

5. La 9 iulie 2012, în urma unei cereri formulate de Guvern la 27 aprilie 2012, Colegiul Marii Camere a decis trimiterea cauzei în fața Marii Camere, în temeiul art. 43 din Convenție.

6. Compunerea Marii Camere a fost stabilită în conformitate cu art. 27 § 2 și § 3 din Convenție și art. 24 din Regulament. În urma abținerii domnului Corneliu Bîrsan, judecător ales să reprezinte România (art. 28 din Regulament), președintele Marii Camere a desemnat-o pe Angelika Nußberger în calitate de judecător ad-hoc (art. 26 § 4 din Convenție și art. 29 § 1 din Regulament).

7. Atât sindicatul reclamant, cât și Guvernul au depus observații scrise suplimentare (art. 59 § 1 din Regulament).

8. Au primit încuviințarea de a interveni în procedura scrisă (art. 36 § 2 din Convenție și art. 44 § 2 din Regulament) organizația neguvernamentală European Centre for Law and Justice și Arhiepiscopia Craiovei, în calitate de terți intervenienți încă din fața camerei, Patriarhia Moscovei, organizațiile neguvernamentale Becket Fund și International Center for Law and Religion Studies, precum și guvernul moldovean, cel polonez, cel georgian și cel grec.

9. La 7 noiembrie 2012, a avut loc o ședință publică la Palatul Drepturilor Omului din Strasbourg (art. 59 § 3 din Regulament).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...