Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

Hotărârea privind cauza PREDICĂ ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI

Jurisprudență

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Secția a treia

(Cererea nr. 42344/07)

Hotărâre

Strasbourg

7 iunie 2011

Hotărârea devine definitivă în condițiile prevăzute la art. 44 § 2 din Convenție. Aceasta poate suferi modificări de formă.

În cauza Predică împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a treia), reunită într-o cameră compusă din Josep Casadevall, președinte, Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Ján Šikuta, Ineta Ziemele, Nona Tsotsoria, Kristina Pardalos, judecători, și Santiago Quesada, grefier de secție,

După ce a deliberat în camera de consiliu, la 17 mai 2011,

Pronunță prezenta hotărâre, adoptată la aceeași dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află cererea nr. 42344/07 îndreptată împotriva României, prin care un resortisant al acestui stat, domnul Ion Predică ("reclamantul"), a sesizat Curtea la 26 septembrie 2007, în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ("convenția").

2. Reclamantul, care a beneficiat de asistență judiciară, a fost reprezentat de N. Popescu, avocat în București. Guvernul român ("Guvernul") este reprezentat de agentul guvernamental, Răzvan‑Horațiu Radu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. În temeiul art. 2 din Convenție, reclamantul s-a plâns că autoritățile nu au protejat viața fiului său și că ancheta nu a fost eficientă și temeinică. În temeiul art. 13 din Convenție, acesta s-a plâns că nu i s-a oferit nicio cale de atac internă pentru încălcările incriminate ale drepturilor sale, astfel cum sunt protejate la art. 2.

4. Atât reclamantul, cât și Guvernul au prezentat observații cu privire la fond (art. 59 § 1).

ÎN FAPT

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI

5. Reclamantul s-a născut în 1946 și locuiește în București. Acesta este tatăl lui Marian Predică ("fiul reclamantului"), resortisant român care s-a născut la 11 august 1983 și a murit la 5 octombrie 2003, în timp ce își executa pedeapsa cu închisoarea.

A. Decesul lui Marian Predică

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...