Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

Hotărârea privind cauza PĂVĂLACHE ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Secția a treia

(Cererea nr. 38746/03)

Hotărâre

Strasbourg 18 octombrie 2011

Definitivă 18/01/2012

Hotărârea a devenit definitivă în condițiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenție. Această hotărâre poate suferi modificări de formă.

În cauza Păvălache împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a treia), reunită într-o cameră compusă din Josep Casadevall, președinte, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Mihai Poalelungi, judecători, și Santiago Quesada, grefier de secție,

după ce a deliberat în camera de consiliu, la 27 septembrie 2011,

pronunță prezenta hotărâre, adoptată la aceeași dată.

Procedura

1. La originea cauzei se află cererea nr. 38746/03 îndreptată împotriva României, prin care un resortisant al acestui stat, Fănel Păvălache ("reclamantul"), a sesizat Curtea la 7 noiembrie 2003 în temeiul articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ("convenția").

2. Reclamantul este reprezentat de A. Pavelescu și D.R. Pavelescu, avocați în București. Guvernul român ("Guvernul") este reprezentat de agentul guvernamental, Răzvan-Horațiu Radu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. Reclamantul pretinde că a trebuit să suporte condiții necorespunzătoare de detenție, din cauza expunerii sale la fumul de țigară și a administrării cu întârziere a îngrijirilor medicale. De asemenea, acesta susține că menținerea sa în arest preventiv era ilegală și că autoritățile interne ar fi încălcat dreptul său la respectarea prezumției de nevinovăție.

4. La 3 noiembrie 2009, Curtea a declarat cererea parțial inadmisibilă și a hotărât să comunice Guvernului capetele de cerere întemeiate pe art. 3, art. 5 § 1 și art. 6 § 2 din convenție. În conformitate cu art. 29 § 1 din convenție, s-a hotărât, de asemenea, că admisibilitatea și fondul cauzei vor fi examinate împreună.

În fapt

I. Circumstanțele cauzei

5. Reclamantul s-a născut în 1955 și locuiește în București.

A. Procedura penală îndreptată împotriva reclamantului

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...