Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

Hotărârea privind cauza NICOLETA GHEORGHE ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Secția a treia

(Cererea nr. 23470/05)

Hotărâre

Strasbourg

3 aprilie 2012

Definitivă

3/07/2012

Hotărârea a devenit definitivă în condițiile prevăzute la articolul 44 § 2 din convenție. Aceasta poate suferi modificări de formă.

În cauza Nicoleta Gheorghe împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a treia), reunită într-o cameră compusă din Josep Casadevall, președinte, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ján Šikuta, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Mihai Poalelungi, judecători, și Santiago Quesada, grefier de secție,

după ce a deliberat în camera de consiliu, la 13 martie 2012,

pronunță prezenta hotărâre, adoptată la aceeași dată:

Procedura

1. La originea cauzei se află cererea nr. 23470/05 îndreptată împotriva României, prin care un resortisant al acestui stat, doamna Nicoleta Gheorghe ("reclamanta"), a sesizat Curtea la 8 iunie 2005 în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale ("convenția").

2. Guvernul român ("Guvernul") a fost reprezentat de agentul guvernamental, doamna I. Cambrea, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...