Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

Hotarârea privind cauza Maria A oi al?ii împotriva României

Jurisprudență

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

(Cererile nr. 30.767/05 și 33.800/06)

Această hotărâre va rămâne definitivă în condițiile prevăzute de art. 44 § 2 din Convenție. Ea poate fi supusă unor modificări de formă.

În Cauza Maria A oi al?ii împotriva României,

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (Sec?ia a treia), statuând în cadrul unei camere formate din: Josep Casadevall, preoedinte, E Fura, C B, A Gyulumyan, E Myjer, Ineta Ziemele, Ann Power, judecatori, oi S Quesada, grefier de sec?ie,

după ce a deliberat în camera de consiliu la datele de 8 iunie și 21 septembrie 2010,

pronunță următoarea hotărâre, adoptată la această din urmă dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se afla doua cereri (nr. 30.767/05 oi 33.800/06) îndreptate împotriva României, prin care 3 ceta?eni ai acestui stat (reclamantele), doamnele Maria A oi Ileana I P (Cererea nr. 30.767/05) oi doamna Ileana F S (Cererea nr. 33.800/06), au sesizat Curtea la data de 11 august 2005 (Cererea nr. 30.767/05) oi, respectiv, 4 august 2006 (Cererea nr. 33.800/06) în temeiul art. 34 din Conven?ia pentru apararea drepturilor omului oi a liberta?ilor fundamentale (Conven?ia).

2. Doamnele A oi P sunt reprezentate de catre C.-L. P oi C.-R. P, avoca?i în Bucureoti. Doamna S este reprezentata de catre R.-A. N-Gorpin oi M. N-Gorpin, avocate în Bucureoti. Guvernul român (Guvernul) este reprezentat de agentul sau, domnul R-Hora?iu R, de la Ministerul Afacerilor Externe.

3. Cererile au fost comunicate Guvernului la data de 26 mai 2006 (Cererea nr. 30.767/05) și la data de 27 noiembrie 2008 (Cererea nr. 33.800/06). Atât reclamantele, cât și Guvernul au depus observații scrise (art. 59 § 1 din Regulament). Fiecare parte a trimis comentarii scrise cu privire la observațiile celeilalte. De asemenea, s-au primit observații și din partea Asociației pentru Proprietatea Privată și din partea asociației ResRo Interessenvertretung Restitution in Rumänien, cărora președintele le-a permis să intervină în procedura scrisă (art. 36 § 2 din Convenție și art. 44 § 3 din Regulament).

4. La data de 8 iunie 2010 a avut loc o audiere publică la Palatul Drepturilor Omului, la Strasbourg (art. 59 § 3 din Regulament).

Au participat:

– pentru Guvern: domnul R.-H. R, agent; doamnele: I. C; A.-M. V; domnul D. D, consilieri;

– pentru reclamante:avoca?ii: C.-L. P; C.-R. P; R-A. N-Gorpin; M. N-Gorpin. 5. Curtea a ascultat declara?iile domnului C.-L. P oi ale doamnelor R.-A. N-Gorpin oi M. N-Gorpin, pentru reclamante, oi ale domnului R.-H. R, pentru Guvern. Reclamanta Ileana I P a fost, de asemenea, prezenta la audiere.

ÎN FAPT

I. Circumstanțele cauzei

6. Primele doua reclamante, doamnele Maria A oi Ileana I P, s-au nascut în anul 1912 oi, respectiv, 1937 oi locuiesc în Bucureoti. A treia reclamanta, doamna Ileana F S, s-a nascut în anul 1935 oi locuieote în Bucureoti.

A. Contextul general

7. După instaurarea regimului comunist în România în anul 1947, statul a procedat la naționalizarea pe scară largă a imobilelor și a terenurilor agricole.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...