Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

Hotărârea privind cauza Coriolan Gabriel IOVIȚONI și alții împotriva României

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Secția a treia

DECIZIE

Cererile nr. 57583/10, 1245/11 și 4189/11 prezentate de Coriolan Gabriel IOVIȚONI și alții împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a treia), reunită la 3 aprilie 2012 într-o cameră compusă din Josep Casadevall, președinte, Alvina Gyulumyan, Ján Šikuta, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Nona Tsotsoria, Mihai Poalelungi, judecători, și Marialena Tsirli, grefier adjunct de secție,

având în vedere cererile menționate anterior, introduse la 28 septembrie, 7 decembrie și, respectiv, 7 octombrie 2010,

după ce a deliberat în acest sens, pronunță următoarea decizie:

În fapt

1. Reclamanții, Coriolan Gabriel Iovițoni și Paraschiva Anghel, sunt resortisanți români; s-au născut în 1975 și, respectiv, 1959 și domiciliază în Lugoj și, respectiv, Arad. Societatea comercială cu răspundere limitată reclamantă este persoană juridică de drept român, înființată la 4 martie 2005, are sediul social în Baia Mare și este reprezentată prin administrator, Daniel Mihai Vlaika.

A. Circumstanțele cauzei

2. Faptele cauzei, astfel cum au fost expuse de către reclamanți, se pot rezuma după cum urmează.

3. Dorind să înmatriculeze în România autovehicule cumpărate în străinătate – din state membre ale Uniunii Europene –, reclamanții au avut de plătit pentru înmatriculare o taxă pe poluare al cărei cuantum era de la aproximativ 400 la 2 000 de euro, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008, în versiunea inițială anterioară modificării legislative aduse la 15 decembrie 2008.

4. Aceștia au plătit taxa de înmatriculare dar, ulterior, au declanșat procedura pentru restituirea taxei, considerând-o contrară dreptului Uniunii Europene aplicabil direct în dreptul român, în special liberei circulații a mărfurilor, întrucât afecta exclusiv autovehiculele importate.

5. Acțiunile în justiție ale reclamanților au fost respinse de instanțele interne, care le-au refuzat restituirea taxei. Procedurile pentru fiecare dintre cele trei cereri sunt descrise în cele ce urmează.

6. La 7 aprilie 2011, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a răspuns astfel la o întrebare preliminară adresată de Tribunalul Sibiu în materie:

"Articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul că se opune ca un stat membru să instituie o taxă pe poluare aplicată autovehiculelor cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru, dacă regimul acestei măsuri fiscale este astfel stabilit încât descurajează punerea în circulație, în statul membru menționat, a unor vehicule de ocazie cumpărate în alte state membre, fără însă a descuraja cumpărarea unor vehicule de ocazie având aceeași vechime și aceeași uzură de pe piața națională."

1. Faptele referitoare la Coriolan Gabriel Iovițoni (cererea nr. 57583/10)

7. Reclamantul a cumpărat în Germania un autovehicul de ocazie fabricat în 1998. Acesta a dorit să îl înmatriculeze în România și a trebuit să plătească, în acest scop, suma de 6 775 lei cu titlu de taxă pe poluare, prevăzută de OUG nr. 50/2008, conform unei decizii emise la 12 decembrie 2008 de Administrația Finanțelor Publice Lugoj.

8. La 19 februarie 2009, reclamantul a sesizat Tribunalul Timiș solicitând restituirea sumei respective. În susținerea acțiunii sale, acesta a invocat faptul că taxa în cauză era incompatibilă cu dreptul Uniunii Europene din motive identice cu cele menționate mai jos în legătură cu cererea nr. 1245/11.

9. Prin hotărârea din 21 ianuarie 2010 a Curții de Apel Timișoara, comunicată reclamantului la 9 septembrie 2010, recursul a fost respins ca inadmisibil pe motiv că nu îndeplinise procedura administrativă prealabilă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...