Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

Hotarârea privind cauza I aI AL?II ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Secția a treia

(Cererea nr. 26246/05)

Hotărâre

Strasbourg 25 ianuarie 2011

Definitivă 25/04/2011

Hotărârea a devenit definitivă în condițiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenție. Aceasta poate suferi modificări de formă.

În cauza I oi al?ii împotriva României,

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (Sec?ia a treia), reunita într-o camera compusa din Josep Casadevall, preoedinte, E Fura, C B, E Myjer, Ineta Ziemele, L López Guerra, Ann Power, judecatori, oi S Quesada, grefier de sec?ie,

după ce a deliberat în camera de consiliu, la 4 ianuarie 2011

pronunță prezenta hotărâre, adoptată la aceeași dată:

Procedura

1. La originea cauzei se afla cererea nr. 26246/05 îndreptata împotriva României prin care trei resortisan?i ai acestui stat, Banica I, N I oi Elena I ("reclaman?ii"), au sesizat Curtea la 14 iulie 2005 în temeiul art. 34 din Conven?ia pentru apararea drepturilor omului oi a liberta?ilor fundamentale ("conven?ia").

2. Reclaman?ii sunt reprezenta?i de D-Elena D, avocat în Bucureoti. Guvernul român ("Guvernul") a fost reprezentat de agentul guvernamental, R-Hora?iu R, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. Reclaman?ii pretind, în special, neluarea de catre stat a masurilor necesare pentru protejarea vie?ii lui I.M., fiul primului reclamant oi fratele celorlal?i doi, oi neefectuarea unei anchete efective în urma decesului lui I.M. în timp ce se afla în închisoarea Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean P.

4. La 23 octombrie 2008, președintele celei de-a treia secții a decis să comunice cererea Guvernului în conformitate cu art. 2 din convenție, atât sub aspect material, cât și procedural. În conformitate cu art. 29 § 1 din convenție, acesta a hotărât, de asemenea, că admisibilitatea și fondul cauzei vor fi examinate împreună.

În fapt

I. Circumstanțele cauzei

5. Reclamanții sunt cetățeni români care au domiciliul la Călugăreni.

1. Încarcerarea lui I.M. și faptele care au condus la decesul acestuia

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...