Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

Hotărârea privind cauza IORGA ȘI ALȚII ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Secția a treia

(Cererea nr. 26246/05)

Hotărâre

Strasbourg 25 ianuarie 2011

Definitivă 25/04/2011

Hotărârea a devenit definitivă în condițiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenție. Aceasta poate suferi modificări de formă.

În cauza Iorga și alții împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a treia), reunită într-o cameră compusă din Josep Casadevall, președinte, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Ann Power, judecători, și Santiago Quesada, grefier de secție,

după ce a deliberat în camera de consiliu, la 4 ianuarie 2011

pronunță prezenta hotărâre, adoptată la aceeași dată:

Procedura

1. La originea cauzei se află cererea nr. 26246/05 îndreptată împotriva României prin care trei resortisanți ai acestui stat, Bănică Iorga, Nicolae Iorga și Elena Iorga ("reclamanții"), au sesizat Curtea la 14 iulie 2005 în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ("convenția").

2. Reclamanții sunt reprezentați de Diana-Elena Dragomir, avocat în București. Guvernul român ("Guvernul") a fost reprezentat de agentul guvernamental, Răzvan-Horațiu Radu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. Reclamanții pretind, în special, neluarea de către stat a măsurilor necesare pentru protejarea vieții lui I.M., fiul primului reclamant și fratele celorlalți doi, și neefectuarea unei anchete efective în urma decesului lui I.M. în timp ce se afla în închisoarea Inspectoratului de Poliție Județean Prahova.

4. La 23 octombrie 2008, președintele celei de-a treia secții a decis să comunice cererea Guvernului în conformitate cu art. 2 din convenție, atât sub aspect material, cât și procedural. În conformitate cu art. 29 § 1 din convenție, acesta a hotărât, de asemenea, că admisibilitatea și fondul cauzei vor fi examinate împreună.

În fapt

I. Circumstanțele cauzei

5. Reclamanții sunt cetățeni români care au domiciliul la Călugăreni.

1. Încarcerarea lui I.M. și faptele care au condus la decesul acestuia

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...