Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

Hotărârea privind cauza HULEA ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Secția a treia

(Cererea nr. 33411/05)

Hotărâre

Strasbourg

2 octombrie 2012

Hotărârea devine definitivă în condițiile prevăzute la art. 44 § 2 din Convenție. Aceasta poate suferi modificări de formă.

În cauza Hulea împotriva României,

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (Sec?ia a treia), reunita într-o camera compusa din: Josep Casadevall, preoedinte, E Myjer, A Gyulumyan, Ján Šikuta, L López Guerra, N Tsotsoria, K Pardalos, judecatori, oi S Quesada, grefier de sec?ie, dupa ce a deliberat în camera de consiliu, la 11 septembrie 2012, pronun?a prezenta hotarâre, adoptata la aceeaoi data:

Procedura

1. La originea cauzei se afla cererea nr. 33411/05 îndreptata împotriva României, prin care un resortisant al acestui stat, domnul G Hulea ("reclamantul"), a sesizat Curtea la 6 septembrie 2005 în temeiul articolului 34 din Conven?ia pentru apararea drepturilor omului oi a liberta?ilor fundamentale ("conven?ia").

2. Reclamantul este reprezentat de M Cliveti, avocata în Bacau. Guvernul român ("Guvernul") este reprezentat de agentul guvernamental, doamna I C, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. Reclamantul se plânge de refuzul autorităților naționale de a-i acorda, atunci când era angajat în armată, un concediu parental pe motiv de apartenență la sexul masculin.

4. La 5 mai 2011, cererea a fost comunicată Guvernului. În conformitate cu art. 29 § 1 din convenție, s-a hotărât, de asemenea, că admisibilitatea și fondul cauzei vor fi examinate împreună.

5. În urma ab?inerii domnului C B, judecator ales sa reprezinte România (art. 28 din regulament), preoedintele camerei a desemnat-o pe doamna K Pardalos în calitate de judecator ad-hoc (art. 26 § 4 din conven?ie oi art. 29 § 1 din regulament).

În fapt

I. Circumstanțele cauzei

6. Reclamantul este născut în 1969 și locuiește în Bacău.

7. Acesta era electromecanic în armata română din data de 27 iulie 1991.

8. La 17 decembrie 2001, s-a născut al doilea copil al reclamantului. În primele zece luni, soția reclamantului, profesoară la stat, a beneficiat de concediu parental. Conform legii în vigoare, acest concediu plătit, pentru creșterea copilului, putea fi acordat doar până când copilul împlinea vârsta de doi ani.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...