Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

Hotărârea privind cauza HULEA ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Secția a treia

(Cererea nr. 33411/05)

Hotărâre

Strasbourg

2 octombrie 2012

Hotărârea devine definitivă în condițiile prevăzute la art. 44 § 2 din Convenție. Aceasta poate suferi modificări de formă.

În cauza Hulea împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a treia), reunită într-o cameră compusă din: Josep Casadevall, președinte, Egbert Myjer, Alvina Gyulumyan, Ján Šikuta, Luis López Guerra, Nona Tsotsoria, Kristina Pardalos, judecători, și Santiago Quesada, grefier de secție, după ce a deliberat în camera de consiliu, la 11 septembrie 2012, pronunță prezenta hotărâre, adoptată la aceeași dată:

Procedura

1. La originea cauzei se află cererea nr. 33411/05 îndreptată împotriva României, prin care un resortisant al acestui stat, domnul Gabriel Hulea ("reclamantul"), a sesizat Curtea la 6 septembrie 2005 în temeiul articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ("convenția").

2. Reclamantul este reprezentat de Minodora Cliveti, avocată în Bacău. Guvernul român ("Guvernul") este reprezentat de agentul guvernamental, doamna Irina Cambrea, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. Reclamantul se plânge de refuzul autorităților naționale de a-i acorda, atunci când era angajat în armată, un concediu parental pe motiv de apartenență la sexul masculin.

4. La 5 mai 2011, cererea a fost comunicată Guvernului. În conformitate cu art. 29 § 1 din convenție, s-a hotărât, de asemenea, că admisibilitatea și fondul cauzei vor fi examinate împreună.

5. În urma abținerii domnului Corneliu Bîrsan, judecător ales să reprezinte România (art. 28 din regulament), președintele camerei a desemnat-o pe doamna Kristina Pardalos în calitate de judecător ad-hoc (art. 26 § 4 din convenție și art. 29 § 1 din regulament).

În fapt

I. Circumstanțele cauzei

6. Reclamantul este născut în 1969 și locuiește în Bacău.

7. Acesta era electromecanic în armata română din data de 27 iulie 1991.

8. La 17 decembrie 2001, s-a născut al doilea copil al reclamantului. În primele zece luni, soția reclamantului, profesoară la stat, a beneficiat de concediu parental. Conform legii în vigoare, acest concediu plătit, pentru creșterea copilului, putea fi acordat doar până când copilul împlinea vârsta de doi ani.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...