Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

Hotărârea privind cauza GIURAN împotriva ROMÂNIEI

Reviste (1)

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Secția a treia

(Cererea nr. 24360/04)

Hotărâre

Strasbourg 21 iunie 2011

Hotărârea devine definitivă în condițiile prevăzute la art. 44 § 2 din Convenție. Aceasta poate suferi modificări de formă.

În cauza Giuran împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a treia), reunită într-o cameră compusă din Josep Casadevall, președinte, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Ján Šikuta, Luis López Guerra, Nona Tsotsoria, Mihai Poalelungi, judecători, și Santiago Quesada, grefier de secție,

După ce a deliberat în camera de consiliu, la 24 mai 2011,

Pronunță prezenta hotărâre, adoptată la aceeași dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află cererea nr. 24360/04 îndreptată împotriva României, prin care un resortisant român și britanic, domnul Mihai-Ion Giuran ("reclamantul"), a sesizat Curtea la 1 mai 2004, în temeiul art. 34 din Convenție pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ("Convenție").

2. Guvernul român ("Guvernul") este reprezentat de agentul guvernamental, Răzvan-Horațiu Radu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. Reclamantul a susținut, în special, încălcarea dreptului său la un proces echitabil și la folosirea netulburată a bunurilor, ca urmare a casării, printr-un recurs extraordinar, a unei hotărâri definitive pronunțată în favoarea sa.

4. La 19 martie 2010, președintele Secției a treia a hotărât să comunice Guvernului cererea. În conformitate cu dispozițiile art. 29 § 1 din Convenție, acesta a hotărât, de asemenea, că admisibilitatea și fondul cauzei vor fi examinate împreună.

5. Guvernul Regatului Unit a fost informat cu privire la cerere, având în vedere cetățenia reclamantului (art. 36 § 1 din Convenție și art. nr. 44 din Regulamentul Curții). Acesta nu a dorit să intervină.

ÎN FAPT

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI

6. Reclamantul s-a născut în 1930 și locuiește în Slatina. Este pensionar.

7. La 7 august 2001, acesta a formulat o plângere penală împotriva E.I., pretinzând că aceasta i-a furat anumite bunuri din apartament. A menționat că E.I. se afla deseori în apartamentul său, pentru a face curățenie, și că, la 20 ianuarie 2001, i-a sustras mai multe bunuri din apartament, constând în bijuterii și haine. El a constatat abia în iulie 2001 că aceste bunuri i-au dispărut din apartament.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...