Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

Hotărârea privind cauza Csoma împotriva României

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

SECȚIA A TREIA

HOTĂRÂREA din 15 ianuarie 2013

(Cererea nr. 8759/05)

Strasbourg

Definitivă 15/04/2013

Hotărârea a rămas definitivă în condițiile prevăzute la art. 44 § 2 din Convenție. Aceasta poate suferi modificări de formă.

În Cauza Csoma împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a treia), reunită într-o cameră compusă din Josep Casadevall, președinte, Alvina Gyulumyan, Ján Šikuta, Luis López Guerra, Nona Tsotsoria, Kristina Pardalos, Johannes Silvis, judecători, și Marialena Tsirli, grefier adjunct de secție,

după ce a deliberat în camera de consiliu, la 11 decembrie 2012,

pronunță prezenta hotărâre, adoptată la aceeași dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află cererea nr. 8759/05 îndreptată împotriva României, prin care un resortisant al acestui stat, doamna Julia Kinga Csoma ("reclamanta"), a sesizat Curtea la 24 februarie 2005 în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Convenția).

2. Reclamanta a fost reprezentată de domnul Laczkó-Dávid Geza, avocat în Târgu Secuiesc. Guvernul român ("Guvernul") a fost reprezentat de agentul guvernamental, doamna Irina Cambrea, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. Reclamanta susținea că deficiențele tratamentului său au condus la complicații medicale care i-au pus în pericol viața și au lăsat-o în incapacitate permanentă de a avea copii.

4. La 7 iulie 2011, cererea a fost comunicată Guvernului. S‑a hotărât, de asemenea, că admisibilitatea și fondul cauzei vor fi examinate împreună (art. 29 § 1).

5. Întrucât domnul Corneliu Bîrsan, judecătorul ales să reprezinte România, s-a abținut de la judecarea cauzei (art. 28 din Regulamentul Curții), președintele Camerei a desemnat-o pe doamna Kristina Pardalos în calitate de judecător ad hoc (art. 26 § 4 din Convenție și art. 29 § 1 din Regulament).

ÎN FAPT

I. Circumstanțele cauzei

6. Reclamanta s-a născut în 1972 și locuiește în Covasna.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...