Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

Hotărârea privind cauza Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu împotriva României

Reviste (2), Jurisprudență

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

MAREA CAMERĂ

HOTĂRÂREA din 17 iulie 2014

Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu împotriva României

(Cererea nr. 47848/08)

Strasbourg

Hotărârea este definitivă. Aceasta poate suferi modificări de formă.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, reunită în Marea Cameră compusă din Dean Spielmann, președinte, Guido Raimondi, Ineta Ziemele, Isabelle Berro-Lefèvre, Alvina Gyulumyan, David Thór Björgvinsson, Ján Šikuta, Päivi Hirvelä, Luis López Guerra, Ledi Bianku, Nona Tsotsoria, Kristina Pardalos, Vincent A. de Gaetano, Angelika Nußberger, Paulo Pinto de Albuquerque, Paul Mahoney, Johannes Silvis, judecători, și Michael O’Boyle, grefier adjunct,

după ce a deliberat în camera de consiliu, la 4 septembrie 2013 și 26 mai 2014,

pronunță prezenta hotărâre, adoptată la această ultimă dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află cererea nr. 47848/08 îndreptată împotriva României, prin care o organizație neguvernamentală din România - Centrul de Resurse Juridice ("CRJ"), acționând în numele domnului Valentin Câmpeanu ("reclamantul"), a sesizat Curtea la 2 octombrie 2008 în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Convenția).

2. Interights, care a consiliat CRJ până la data de 27 mai 2014, a fost reprezentat de domnul C. Cojocariu, avocat în Londra. Guvernul român (Guvernul) a fost reprezentat de agentul guvernamental, doamna C. Brumar, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. CRJ susține, în numele domnului Valentin Câmpeanu, că acesta a fost victima încălcării art. 2, art. 3, art. 5, art. 8, art. 13 și art. 14 din Convenție.

4. La data de 7 iunie 2011, cererea a fost comunicată Guvernului. De asemenea, s-a hotărât că admisibilitatea și fondul cauzei vor fi examinate împreună (art. 29 § 1 din Convenție).

5. Au fost primite observații de la Human Rights Watch, Euroregional Center for Public Initiative, Comitetul Helsinki bulgar și Mental Disability Advocacy Center, pe care președintele le-a autorizat să intervină în procedură (art. 36 § 2 din Convenție și art. 44 § 3 din Regulament). Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei și-a exercitat dreptul de a participa la procedură și a prezentat observații scrise (art. 36 § 3 din Convenție și art. 44 § 2 din Regulament).

Guvernul a răspuns la aceste observații.

6. La 4 septembrie 2013, a avut loc o ședință publică la Palatul Drepturilor Omului din Strasbourg (art. 59 § 3 din Regulament).

S-au înfățișat:

–– pentru Guvern: doamna C. Brumar, agent, și domnii G. Caian, consilier, și D. Dumitrache, coagent;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...