Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

Hotarârea privind cauza Centrul de Resurse Juridice în numele lui V C împotriva României

Reviste (3), Jurisprudență

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

MAREA CAMERĂ

HOTĂRÂREA din 17 iulie 2014

Centrul de Resurse Juridice în numele lui V C împotriva României

(Cererea nr. 47848/08)

Strasbourg

Hotărârea este definitivă. Aceasta poate suferi modificări de formă.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului, reunita în Marea Camera compusa din D Spielmann, preoedinte, G Raimondi, Ineta Ziemele, I Berro-Lefèvre, A Gyulumyan, D Thór Björgvinsson, Ján Šikuta, Päivi Hirvelä, L López Guerra, Ledi Bianku, N Tsotsoria, K Pardalos, V A. de Gaetano, A Nußberger, P P de Albuquerque, P Mahoney, J Silvis, judecatori, oi M O’Boyle, grefier adjunct,

după ce a deliberat în camera de consiliu, la 4 septembrie 2013 și 26 mai 2014,

pronunță prezenta hotărâre, adoptată la această ultimă dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se afla cererea nr. 47848/08 îndreptata împotriva României, prin care o organiza?ie neguvernamentala din România - Centrul de Resurse Juridice ("CRJ"), ac?ionând în numele domnului V C ("reclamantul"), a sesizat Curtea la 2 octombrie 2008 în temeiul art. 34 din Conven?ia pentru apararea drepturilor omului oi a liberta?ilor fundamentale (Conven?ia).

2. Interights, care a consiliat CRJ pâna la data de 27 mai 2014, a fost reprezentat de domnul C. C, avocat în Londra. Guvernul român (Guvernul) a fost reprezentat de agentul guvernamental, doamna C. Brumar, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. CRJ sus?ine, în numele domnului V C, ca acesta a fost victima încalcarii art. 2, art. 3, art. 5, art. 8, art. 13 oi art. 14 din Conven?ie.

4. La data de 7 iunie 2011, cererea a fost comunicată Guvernului. De asemenea, s-a hotărât că admisibilitatea și fondul cauzei vor fi examinate împreună (art. 29 § 1 din Convenție).

5. Au fost primite observa?ii de la Human Rights Watch, Euroregional Center for Public Initiative, Comitetul H bulgar oi Mental Disability Advocacy Center, pe care preoedintele le-a autorizat sa intervina în procedura (art. 36 § 2 din Conven?ie oi art. 44 § 3 din Regulament). Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei oi-a exercitat dreptul de a participa la procedura oi a prezentat observa?ii scrise (art. 36 § 3 din Conven?ie oi art. 44 § 2 din Regulament).

Guvernul a răspuns la aceste observații.

6. La 4 septembrie 2013, a avut loc o ședință publică la Palatul Drepturilor Omului din Strasbourg (art. 59 § 3 din Regulament).

S-au înfățișat:

–– pentru Guvern: doamna C. Brumar, agent, oi domnii G. C, consilier, oi D. D, coagent;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...