Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

Hotărârea privind cauza CATANĂ ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Secția a treia

(Cererea nr. 10473/05)

Hotărâre

Strasbourg 29 ianuarie 2013

Hotărârea devine definitivă în condițiile prevăzute la art. 44 § 2 din Convenție. Aceasta poate suferi modificări de formă.

În cazul Catană împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a treia), reunită într-o cameră compusă din: Josep Casadevall, președinte, Alvina Gyulumyan, Ján Šikuta, Luis López Guerra, Nona Tsotsoria, Kristina Pardalos, Johannes Silvis, judecători, și Marialena Tsirli, grefier adjunct de secție,

după ce a deliberat în camera de consiliu la 8 ianuarie 2013,

pronunță prezenta hotărâre, adoptată la aceeași dată:

Procedura

1. La originea cauzei se află cererea nr. 10473/05 îndreptată împotriva României, prin care un resortisant al acestui stat, Constantin­Cristian Catană ("reclamantul"), a sesizat Curtea la 14 februarie 2005 în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ("Convenția").

2. Reclamantul a fost reprezentat de Vasile Anton, avocat la Piatra Neamț. Guvernul român ("Guvernul") a fost reprezentat de agentul guvernamental, Catrinel Brumar, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. În urma abținerii lui Corneliu Bîrsan, judecătorul ales să reprezinte România (art. 28 din regulament), președintele Marii Camere a desemnat-o pe Kristina Pardalos în calitate de judecător ad hoc (art. 26 § 4 din Convenție și art. 29 § 1 din regulament).

4. Reclamantul s-a plâns de relele condiții de detenție suportate în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, de lipsa unei căi de atac efective pentru a contesta arestarea sa preventivă, de nerespectarea prezumției de nevinovăție și de atingerea adusă dreptului său la respectarea vieții private.

5. La 30 august 2011, Marea Cameră a decis să comunice Guvernului capetele de cerere întemeiate pe art. 3, art. 5 § 4, art. 6 § 2 și art. 8 din Convenție și să declare restul cererii inadmisibilă. În conformitate cu art. 29 § 1 din Convenție, a hotărât, de asemenea, că admisibilitatea și fondul cauzei vor fi examinate împreună.

În fapt

I. Circumstanțele cauzei

6. Reclamantul s-a născut în 1969 și are domiciliul în Piatra Neamț.

7. La momentul faptelor, acesta era judecător la Judecătoria Piatra Neamț. Într-o cauză penală înscrisă pe rolul acestei instanțe tribunal figura ca inculpat un anume B.C.V.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...