Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 306/2017 de indicare a cerințelor în materie de proiectare, construcție și performanță și a standardelor de testare pentru echipamentele maritime (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R0306

Modificări (...)

În vigoare de la 16 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului, în special articolul 35 alineatul (2),

întrucât:

(1) Pentru a facilita o punere în aplicare armonizată, rapidă și simplă a Directivei 2014/90/UE, actele de punere în aplicare adoptate în temeiul directivei respective ar trebui să ia forma unor regulamente ale Comisiei.

(2) Directiva 2014/90/UE prevede obligația Comisiei de a indica cerințele în materie de proiectare, construcție și performanță aplicabile și standardele de testare prevăzute de instrumentele internaționale, precum și datele de la care aceste cerințe și standarde de testare urmează să fie aplicate.

(3) Echipamentele care au fost supuse de curând cerințelor armonizate la nivelul Uniunii în temeiul Directivei 2014/90/UE și al actelor de punere în aplicare a acesteia ar trebui să fie enumerate în mod explicit ca echipament nou pe coloana 1 din anexa la prezentul regulament.

(4) Este rezonabil și proporțional să se permită ca un nou echipament care este conform cu cerințele naționale în materie de omologare de tip în vigoare într-un stat membru înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament să fie introdus pe piață și instalat la bordul unei nave a UE pentru o perioadă de tranziție.

(5) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cerințele în materie de proiectare, construcție și performanță și standardele de testare prevăzute de instrumentele internaționale se aplică fiecărui echipament maritim, astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Echipamentele enumerate ca echipament nou pe coloana 1 din anexa la prezentul regulament, care sunt conforme cu cerințele naționale în materie de omologare de tip în vigoare înainte de 16 martie 2017 într-un stat membru, pot continua să fie introduse pe piață și instalate la bordul unei nave a Uniunii până la 16 martie 2020.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 februarie 2017.

Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...