Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 247/2017 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 1044] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017D0247

Modificări (12)

În vigoare de la 11 februarie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne, în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne, în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1) Gripa aviară este o boală infecțioasă virală a păsărilor. Infecțiile cu virusurile gripei aviare la păsările de curte și alte păsări ținute în captivitate cauzează două forme principale ale acestei boli, care se deosebesc prin virulența lor. Forma slab patogenă cauzează, în general, doar simptome ușoare, în timp ce forma înalt patogenă determină rate foarte mari ale mortalității la majoritatea speciilor de păsări. Boala în cauză poate avea un impact major asupra profitabilității aviculturii.

(2) În cazul apariției unui focar de gripă aviară într-un stat membru, există riscul ca agentul infecțios să se răspândească la alte exploatații în care se află păsări de curte sau alte păsări ținute în captivitate. Prin urmare, el se poate răspândi de la un stat membru la altul sau în țări terțe prin intermediul comerțului cu păsări de curte vii sau cu alte păsări ținute în captivitate sau cu produse obținute de la acestea.

(3) Directiva 2005/94/CE a Consiliului stabilește anumite măsuri de prevenire vizând supravegherea și depistarea timpurie a gripei aviare, precum și măsurile minime de control care trebuie aplicate în cazul apariției unui focar de gripă aviară la păsările de curte sau la alte păsări ținute în captivitate. Directiva respectivă prevede stabilirea unor zone de protecție și de supraveghere în situația apariției unui focar de gripă aviară înalt patogenă. Această regionalizare este aplicată în special pentru a menține starea de sănătate a păsărilor în restul teritoriului statului membru, prin prevenirea introducerii agentului patogen și prin asigurarea depistării timpurii a bolii.

(4) De la începutul lunii noiembrie 2016, șaisprezece state membre (denumite în continuare "statele membre în cauză"), și anume Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Grecia, Franța, Croația, Italia, Ungaria, Țările de Jos, Austria, Polonia, România, Slovacia, Suedia și Regatul Unit au notificat Comisiei focare epidemice de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 în exploatații de pe teritoriile lor, în care se găsesc păsări de curte sau alte păsări ținute în captivitate.

(5) Virusul gripei aviare înalt patogene de subtip H5N8 a fost detectat, începând de la sfârșitul lunii octombrie 2016, în rândul unui număr mare de păsări sălbatice, cu precădere specii de păsări migratoare, din statele membre enumerate mai sus și, de asemenea, din Irlanda, Spania, Portugalia și Slovenia.

(6) În majoritatea statelor membre, virusul cauzal a fost detectat prima oară la păsările sălbatice, iar apoi în exploatațiile în care se găseau păsări de curte sau alte păsări ținute în captivitate.

(7) Și țările terțe învecinate, precum fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Serbia, Elveția, Federația Rusă și Ucraina au identificat virusul gripei aviare înalt patogene de subtip H5N8 pe teritoriile lor, la păsări sălbatice sau în exploatații în care se află păsări de curte sau alte păsări ținute în captivitate.

(8) Ca răspuns la focarele de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 în Danemarca, Germania, Franța, Ungaria, Țările de Jos, Austria și Suedia, Comisia a adoptat o serie de decizii de punere în aplicare ale Comisiei, adresate acestor state membre, privind măsurile de protecție.

(9) Din motive de asigurare a clarității și pentru a oferi statelor membre, țărilor terțe și părților interesate informații actualizate cu privire la evoluția situației epidemiologice, a fost adoptată Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 a Comisiei, pentru a include într-un singur act al Uniunii toate zonele de protecție și de supraveghere care au fost stabilite de autoritățile competente ale statelor membre în cauză în conformitate cu Directiva 2005/94/CE, ca urmare a apariției unor focare de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 în exploatații de pe teritoriile statelor membre respective. Statele membre în cauză sunt enumerate în anexa la respectiva decizie de punere în aplicare.

(10) De la adoptarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2122, epidemia a luat amploare și și-a extins aria geografică, în special din cauza actualelor mișcări sezoniere ale păsărilor sălbatice migratoare, pătrunzând ocazional în exploatații în care se află păsări de curte și alte păsări ținute în captivitate. De asemenea, în anumite zone cu o densitate mare de exploatații, în care păsările de curte nu pot fi protejate suficient de contactul cu păsările sălbatice, virusul s-a extins între exploatații.

(11) Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 a fost modificată ulterior prin Deciziile de punere în aplicare (UE) 2016/2219, (UE) 2016/2279, (UE) 2016/2367, (UE) 2017/14, (UE) 2017/116 și (UE) 2017/155 ale Comisiei, ca urmare a apariției altor focare de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 în Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Grecia, Franța, Croația, Italia, Ungaria, Țările de Jos, Austria, Polonia, România, Slovacia, Suedia și Regatul Unit.

(12) De la adoptarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/155, Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Grecia, Franța, Italia, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Suedia și Regatul Unit au raportat noi focare de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 la păsările de curte și au luat măsurile necesare în conformitate cu Directiva 2005/94/CE, inclusiv stabilirea unor zone de protecție și de supraveghere în jurul focarelor respective. În toate cazurile, Comisia a examinat măsurile luate de statele membre în cauză în conformitate cu Directiva 2005/94/CE și admite faptul că limitele zonelor de protecție și de supraveghere, stabilite de autoritățile competente ale statelor membre în cauză, se află la o distanță suficientă de orice exploatație în care a fost confirmat un focar.

(13) În plus, în Croația și în Austria încă mai există zone de supraveghere, din cauza focarelor anterioare din aceste state. Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 a fost adoptată și ulterior modificată în mod corespunzător, pentru a descrie rapid, la nivelul Uniunii, zonele de protecție și de supraveghere stabilite în statele membre în cauză în conformitate cu Directiva 2005/94/CE, astfel încât să se evite orice perturbare inutilă a comerțului în cadrul Uniunii și impunerea de către țări terțe a unor bariere nejustificate în calea comerțului.

(14) Situația epidemiologică actuală este în continuă schimbare. În numeroase state membre, virusul de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 continuă să fie identificat la păsările sălbatice și la păsările de curte sau alte păsări ținute în captivitate. În plus, recent a fost detectat un virus de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N5 la păsări sălbatice din diferite specii, în general găsite moarte, în Germania, Italia, Croația, Grecia, Polonia, Țările de Jos și Slovenia. Germania a notificat, de asemenea, Comisiei, apariția unor focare de gripă aviară înalt patogene de subtip H5N5 în exploatații de pe teritoriul său, în care sunt ținute păsări de curte.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...