Comisia Europeană

Decizia nr. 176/2017 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru pardoseli pe bază de lemn, de plută și de bambus [notificată cu numărul C(2017) 303] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017D0176

Modificări (...)

În vigoare de la 02 februarie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică, în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea, pentru fiecare grup de produse, a unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE.

(3) Decizia 2010/18/CE a Comisiei a stabilit criteriile ecologice și cerințele aferente de evaluare și verificare pentru pardoseli din lemn, care sunt valabile până la 31 decembrie 2016.

(4) Pentru a reflecta mai bine gama de pardoseli pe bază de lemn, de plută și de bambus de pe piață și stadiul actual al tehnologiei pentru aceste produse, precum și pentru a ține seama de inovațiile din ultimii ani, se consideră că este oportună modificarea denumirii și a sferei grupului de produse și stabilirea unui set revizuit de criterii de acordare a etichetei ecologice a UE.

(5) Criteriile revizuite de acordare a etichetei ecologice a UE vizează utilizarea unor materiale produse într-un mod mai sustenabil, conform unei abordări bazate pe analiza ciclului de viață, care să limiteze energia consumată și utilizarea compușilor periculoși, nivelurile de reziduuri periculoase, contribuția pardoselilor la poluarea aerului din spațiile închise, precum și să promoveze produse durabile și de calitate superioară. Criteriile revizuite, împreună cu cerințele de evaluare și de verificare aferente, ar trebui să fie valabile pentru o perioadă de șase ani de la data notificării prezentei decizii, având în vedere ciclul de inovare pentru acest grup de produse.

(6) Un cod care corespunde grupului de produse face parte integrantă din numerele de înregistrare ale etichetei ecologice a UE. Pentru ca organismele competente să poată fi în măsură să atribuie un număr de înregistrare al etichetei ecologice a UE pardoselilor pe bază de lemn, de plută și de bambus care respectă criteriile de acordare a etichetei ecologice a UE, este necesar să se atribuie grupului respectiv de produse un număr de cod.

(7) Prin urmare, Decizia 2010/18/CE ar trebui abrogată.

(8) Este adecvat să se prevadă o perioadă de tranziție pentru producătorii ale căror produse au primit eticheta ecologică a UE pentru pardoseli din lemn pe baza criteriilor ecologice prevăzute în Decizia 2010/18/CE, astfel încât aceștia să dispună de suficient timp pentru a-și adapta produsul pentru ca acesta să îndeplinească cerințele legate de criteriile revizuite. De asemenea, ar trebui ca producătorii să aibă la dispoziție o perioadă de timp suficient de lungă în care să fie autorizați să depună cereri bazate pe criteriile ecologice prevăzute în Decizia 2010/18/CE.

(9) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Grupul de produse "pardoseli pe bază de lemn, de plută și de bambus" cuprinde pardoseli pentru interior, inclusiv parchete de lemn, parchete laminate, pardoseli de plută și pardoseli de bambus, care sunt constituite, în proporție de peste 80% din greutatea produsului final, din materiale sau fibre de lemn, pe bază de lemn, de plută, pe bază de plută, de bambus și pe bază de bambus, neconținând fibre sintetice în niciunul dintre straturile care le compun.

Acest grup de produse nu cuprinde articole de placare a pereților, pardoselile pentru utilizare în exterior, pardoselile cu funcție structurală și compușii de nivelare.

Articolul 2

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...