Comisia Europeană

Decizia nr. 175/2017 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru unitățile turistice de cazare [notificată cu numărul C(2017) 299] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017D0175

Modificări (...)

În vigoare de la 02 februarie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică, în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată serviciilor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea de criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru fiecare grup de produse.

(3) Prin Deciziile 2009/564/CE și 2009/578/CE ale Comisiei s-au stabilit criteriile ecologice și cerințele aferente de evaluare și de verificare pentru serviciile de camping și, respectiv, serviciile de cazare pentru turiști, care sunt valabile până la 31 decembrie 2016.

(4) Pentru a se reflecta mai bine caracteristicile comune ale serviciilor de camping și ale serviciilor de cazare pentru turiști, pentru crearea de sinergii ca urmare a unei abordări comune pentru aceste grupuri de produse și pentru a se asigura o eficiență maximă în ceea ce privește aplicarea criteriilor, se consideră oportun să se unească cele două grupuri de produse într-un singur grup de produse denumit "unități turistice de cazare".

(5) Criteriile revizuite urmăresc promovarea utilizării surselor de energie regenerabile, economisirea energiei și a apei, reducerea cantității de deșeuri și îmbunătățirea mediului pe plan local. Criteriile revizuite, împreună cu cerințele de evaluare și de verificare aferente, ar trebui să fie valabile pentru o perioadă de cinci ani de la data notificării prezentei decizii, având în vedere ciclul de inovare pentru acest grup de produse.

(6) Un cod care corespunde grupului de produse face parte integrantă din numerele de înregistrare ale etichetei ecologice a UE. Pentru ca autoritățile competente să poată fi în măsură să atribuie un număr de înregistrare al etichetei ecologice a UE unității turistice de cazare care respectă criteriile etichetei ecologice a UE, este necesar să se atribuie un număr de cod pentru acest grup de produse.

(7) Prin urmare, Deciziile 2009/564/CE și 2009/578/CE ar trebui abrogate.

(8) Este potrivit să se acorde o perioadă de tranziție solicitanților ale căror servicii de cazare pentru turiști și servicii de camping au primit eticheta ecologică a UE pentru servicii de cazare pentru turiști și servicii de camping pe baza criteriilor stabilite în Decizia 2009/564/CE și, respectiv, în Decizia 2009/578/CE, astfel încât aceștia să aibă suficient timp să își adapteze produsele în vederea respectării cerințelor aferente criteriilor revizuite. De asemenea, ar trebui ca solicitanții să aibă posibilitatea de a depune cereri pe baza criteriilor ecologice stabilite în Decizia 2009/564/CE și în Decizia 2009/578/CE pe o perioadă de timp suficient de lungă.

(9) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Grupul de produse "unități turistice de cazare" include furnizarea de servicii de cazare și de servicii de camping pentru turiști și oricare dintre următoarele servicii auxiliare gestionate de furnizorul de cazare pentru turiști:

1. servicii de alimentație publică;

2. instalații de agrement sau de întreținere corporală;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...