Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 79/2017 de stabilire a cerințelor tehnice detaliate și a procedurilor de încercare pentru omologarea CE de tip a autovehiculelor în ceea ce privește sistemele eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor, a componentelor și a unităților tehnice separate eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor, precum și de completare și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/758 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește derogările și standardele aplicabile (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R0079

Modificări (...)

În vigoare de la 06 februarie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/758 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea sistemului eCall bazat pe serviciul 112 la bordul vehiculelor și de modificare a Directivei 2007/46/CE, în special articolul 2 alineatul (2), articolul 5 alineatele (8) și (9) și articolul 6 alineatul (12),

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) 2015/758 stabilește o obligație generală pentru noile tipuri de vehicule din categoriile M1 și N1 de a fi echipate cu sisteme eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor începând de la 31 martie 2018.

(2) Este necesar să se stabilească cerințele tehnice detaliate și procedurile de încercare pentru omologarea autovehiculelor în ceea ce privește sistemele eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor. Procedurile de încercare includ, de asemenea, încercarea și omologarea unităților tehnice separate ("UTS") și a componentelor eCall bazate pe serviciul 112 de la bordul vehiculelor, destinate montării pe autovehicule sau integrării în sisteme eCall bazate pe serviciul 112.

(3) Încercările ar trebui efectuate de serviciile tehnice, în calitatea lor prevăzută în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, care stabilește cadrul general pentru omologarea CE de tip a autovehiculelor și definește rolurile și responsabilitățile tuturor actorilor implicați în diferite etape ale procesului de omologare.

(4) Încercările și cerințele ar trebui să fie concepute în așa fel încât să se evite dublarea încercărilor. În plus, este necesară o anumită flexibilitate în ceea ce privește vehiculele cu destinație specială care sunt produse în mai multe etape, în conformitate cu Directiva 2007/46/CE, acestea fiind exceptate de la cerințele privind coliziunea frontală și cea laterală din Regulamentele CEE-ONU nr. 94 și nr. 95. Din acest motiv, omologarea acordată într-o etapă anterioară a procesului pentru vehiculul de bază cu privire la sistemul eCall bazat pe serviciul 112 de la bordul vehiculului ar trebui să rămână valabilă, cu excepția cazului în care sistemul sau senzorii acestuia au fost modificați după omologare.

(5) Există cazuri în care, din motive tehnice, anumite clase de vehicule nu pot fi echipate cu un mecanism eCall de declanșare adecvat și ar trebui să fie exceptate de la cerințele Regulamentului (UE) 2015/758. În urma unei evaluări a costurilor și beneficiilor efectuate de Comisie și ținând seama de aspectele tehnice și de siguranță relevante, clasele de vehicule respective sunt identificate și incluse într-o listă în anexa IX.

(6) Sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului trebuie să rămână funcțional după un accident grav. Un apel eCall automat este cel mai benefic în cazul unei coliziuni deosebit de brutale, în care riscul ca pasagerii vehiculului să fie răniți și să nu mai fie în măsură să solicite asistență fără un sistem eCall este cel mai ridicat. Prin urmare, este necesară încercarea componentelor, a UTS-urilor și a sistemelor eCall bazate pe serviciul 112 de la bordul vehiculelor, pentru a verifica dacă acestea continuă să funcționeze după ce au fost supuse unor sarcini inerțiale similare celor care pot apărea în timpul unui accident deosebit de grav al vehiculului.

(7) De asemenea, este necesară asigurarea, la nivel de vehicul, a funcționării și a declanșării automate a sistemului eCall bazat pe serviciul 112 de la bordul vehiculului după accident. Prin urmare, ar trebui stabilită o procedură de încercare de coliziune la scară reală pentru a verifica dacă vehiculul este construit în așa fel încât sistemul său eCall bazat pe serviciul 112 de la bord să supraviețuiască unei coliziuni frontale și laterale în configurația și montarea inițiale.

(8) Principala funcționalitate a unui sistem eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului nu este doar să avertizeze centrele de preluare a apelurilor de urgență (PSAP) cu privire la un accident, ci și să stabilească o conexiune vocală între pasagerii vehiculului și operatorul PSAP. Prin urmare, echipamentele audio ale sistemului eCall bazat pe serviciul 112 de la bordul vehiculelor ar trebui încercate după încercarea de coliziune la scară reală, pentru a garanta că nu suferă o reducere a volumului sau distorsiuni care ar face imposibilă comunicarea vocală.

(9) În cazul în care un sistem eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului este omologat pentru utilizarea împreună cu un sistem care furnizează servicii oferite de prestatori terți ("sistem TPS"), ar trebui să se asigure faptul că numai unul dintre aceste sisteme este activ la un moment dat și că sistemul eCall bazat pe serviciul 112 de la bordul vehiculului se declanșează automat în cazul în care sistemul TPS nu funcționează. Producătorul de vehicule echipate cu un sistem eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bord și cu un sistem TPS ar trebui să explice procedura de rezervă încorporată în sistemul TPS și să descrie principiile mecanismului de comutare între sistemul TPS și sistemul eCall bazat pe serviciul 112 de la bordul vehiculului.

(10) Pentru a asigura furnizarea de informații de poziționare exacte și fiabile, sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului ar trebui să aibă capacitatea de a utiliza serviciile de poziționare furnizate de sistemele Galileo și EGNOS.

(11) Sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului ar trebui să avertizeze pasagerii vehiculului în cazul în care sistemul se află în imposibilitatea de a efectua un apel de urgență. Prin urmare, ar trebui să se stabilească o procedură pentru verificarea autotestării sistemului și a respectării cerințelor de indicare a defecțiunilor.

(12) Producătorii ar trebui să garanteze că sistemele eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor nu pot fi urmărite și nu fac obiectul unei urmăriri constante. În acest scop, ar trebui instituită o procedură de încercare pentru a verifica dacă sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului nu este disponibil pentru comunicarea cu PSAP înainte de declanșarea apelului eCall.

(13) Toate datele prelucrate prin intermediul sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului trebuie să fie adecvate, relevante și proporționale cu scopurile pentru care sunt colectate și prelucrate datele respective. În acest scop, este necesară stabilirea unor proceduri adecvate pentru a verifica dacă datele din memoria internă a sistemului sunt șterse în mod automat și continuu și faptul că acestea nu sunt păstrate mai mult decât este necesar în scopul gestionării apelului de urgență.

(14) Versiunile standardelor aplicabile pe care se bazează cerințele privind sistemul eCall ar trebui actualizate.

(15) Producătorii de vehicule ar trebui să aibă la dispoziție suficient timp pentru a se adapta la cerințele tehnice în vederea omologării sistemelor eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor. Statele membre ar trebui, de asemenea, să beneficieze de suficient timp pentru a instala pe teritoriul lor infrastructura PSAP necesară pentru recepționarea și gestionarea corespunzătoare a apelurilor de urgență. Din acest motiv, data aplicării prezentului regulament ar trebui să fie aceeași cu data aplicării obligatorii a sistemelor eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/758,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...