Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 159/2017 de punere în aplicare a Acordului referitor la punerea în aplicare a Convenției din 2007 a Organizației Internaționale a Muncii privind munca în domeniul pescuitului încheiat la 21 mai 2012 între Confederația Generală a Cooperativelor Agricole din Uniunea Europeană (COGECA), Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) și Asociația Organizațiilor Naționale ale Întreprinderilor de Pescuit din Uniunea Europeană ("Europeche") (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017L0159

În vigoare de la 31 ianuarie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 155 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Partenerii sociali pot, în conformitate cu articolul 155 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), să solicite împreună ca acordurile încheiate de aceștia la nivelul Uniunii să fie puse în aplicare printr-o decizie a Consiliului, la propunerea Comisiei.

(2) La 14 iunie 2007, Organizația Internațională a Muncii (OIM) a adoptat Convenția din 2007 privind munca în domeniul pescuitului (denumită în continuare "convenția"). Convenția are drept scop crearea unui instrument unic, coerent pentru a completa standardele internaționale privind condițiile de viață și de muncă în acest sector, și încorporează standardele revizuite și actualizate ale convențiilor și recomandărilor internaționale existente aplicabile pescarilor, precum și principiile fundamentale regăsite în alte convenții internaționale privind munca.

(3) Comisia a consultat partenerii sociali, în conformitate cu articolul 154 alineatul (2) din TFUE, în legătură cu promovarea aplicării, în cadrul Uniunii, a dispozițiilor convenției.

(4) La 21 mai 2012, Confederația Generală a Cooperativelor Agricole din Uniunea Europeană (COGECA), Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF), și Asociația Organizațiilor Naționale ale Întreprinderilor de Pescuit din Uniunea Europeană ("Europeche"), dorind să facă un prim pas spre o codificare a acquis-ului social al UE în sectorul pescuitului maritim și să contribuie la crearea unor condiții de concurență echitabile pentru sectorul pescuitului maritim în Uniune, au încheiat un acord referitor la punerea în aplicare a convenției (denumit în continuare "acordul").

(5) La 10 mai 2013, organizațiile respective au solicitat Comisiei să pună în aplicare acordul prin intermediul unei decizii a Consiliului, în conformitate cu articolul 155 alineatul (2) din TFUE.

(6) În sensul articolului 288 din TFUE, instrumentul adecvat pentru punerea în aplicare a acordului este o directivă.

(7) Comisia a redactat propunerea sa de directivă, conform Comunicării sale din 20 mai 1998 privind adaptarea și promovarea dialogului social la nivel comunitar, luând în considerare reprezentativitatea părților semnatare și legalitatea fiecărei clauze din acord.

(8) Prezenta directivă ar trebui să se aplice fără a aduce atingere altor dispoziții existente ale Uniunii care sunt mai specifice sau care acordă un nivel mai înalt de protecție tuturor pescarilor.

(9) Prezenta directivă nu ar trebui să fie utilizată pentru a justifica o reducere a nivelului general de protecție a lucrătorilor în domeniile reglementate de acord.

(10) Prezenta directivă și acordul anexat stabilesc standarde minime; statele membre și partenerii sociali pot menține sau introduce dispoziții mai favorabile.

(11) Fără a aduce atingere dispozițiilor acordului privind acțiunile subsecvente și revizuirea de către partenerii sociali la nivelul Uniunii, Comisia ar trebui să monitorizeze punerea în aplicare a prezentei directive și a acordului și să efectueze o evaluare.

(12) Partenerii sociali se așteaptă ca măsurile naționale de punere în aplicare a prezentei directive să nu intre în vigoare înaintea datei de intrare în vigoare a convenției. Prin urmare, prezenta directiva ar trebui să intre în vigoare concomitent cu convenția.

(13) Acordul se aplică pescarilor care lucrează în orice calitate, în baza unui contract de muncă sau în baza unor raporturi de muncă, la bordul vaselor de pescuit care desfășoară activități de pescuit maritim, care arborează pavilionul unui stat membru sau sunt înregistrate sub jurisdicția deplină a unui stat membru.

(14) Pentru a proteja securitatea și sănătatea în muncă a pescarilor care lucrează în baza unui contract de muncă sau în baza unor raporturi de muncă, acordul se poate, de asemenea, aplica tuturor pescarilor aflați la bordul aceluiași vas de pescuit.

(15) În ceea ce privește orice termen utilizat în acord și care nu este definit în mod expres în cadrul acestuia, statele membre pot defini termenii respectivi în conformitate cu legislația și practica naționale, așa cum este cazul altor directive de politică socială care utilizează termeni similari, cu condiția ca acele definiții să respecte conținutul acordului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...