Comisia Europeană

Declarația Comisiei referitoare la Acordul UE/SUA privind protecția informațiilor cu caracter personal în ceea ce privește prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor (Acord-cadru)
Număr celex: 32017C0131(01) ¢

Modificări (...)

În vigoare de la 31 ianuarie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Comisia reamintește faptul că acordul-cadru nu constituie un temei juridic pentru transferul de date cu caracter personal între UE și SUA în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor, inclusiv a terorismului [a se vedea articolul 1 alineatul (3) din acord]. Din contră, acordul-cadru urmărește, în combinație cu temeiul juridic aplicabil transferului de date și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolul 5 din acord, să ofere garanții adecvate în sensul articolului 37 alineatul (1) din Directiva 2016/680. Spre deosebire de aceasta, acordul nu prevede o autorizare generală pentru transferuri. În plus, acordul menține capacitatea autorităților naționale de protecție a datelor de a își exercita pe deplin competențele de supraveghere conferite de dreptul Uniunii, în ceea ce privește transferurile internaționale care intră în domeniul său de aplicare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...