Comisia Uniunii Europene

Recomandarea nr. 146/2017 privind statul de drept în Polonia, care vine în completarea Recomandării (UE) 2016/1374
Număr celex: 32017H0146

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 27 ianuarie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) La 27 iulie 2016, Comisia a adoptat o recomandare referitoare la statul de drept din Polonia (1), în care aceasta exprima o serie de îngrijorări cu privire la situația Curții Constituționale și recomanda modul în care acestea ar trebui abordate.

(1) Recomandarea (UE) 2016/1374 a Comisiei din 27 iulie 2016 privind statul de drept în Polonia (JO L 217, 12.8.2016).

(2) Recomandarea Comisiei a fost adoptată conform Cadrului privind statul de drept (2). Acest Cadru privind statul de drept prezintă felul în care Comisia va reacționa în cazul apariției într-un stat membru al Uniunii a unor indicii clare de amenințări la adresa statului de drept și explică principiile pe care le presupune statul de drept. Cadrul privind statul de drept include orientări pentru un dialog între Comisie și statul membru în cauză, pentru a preveni apariția unei amenințări sistemice la adresa statului de drept, care s-ar putea transforma într-un "risc clar de încălcare gravă", ce ar putea necesita aplicarea "procedurii prevăzute la articolul 7 din Tratatul UE". În cazul în care există indicii clare de amenințare sistemică la adresa statului de drept într-un stat membru, Comisia poate iniția un dialog cu acel stat membru conform Cadrului privind statul de drept.

(2) Comunicarea "Un nou cadru al UE pentru consolidarea statului de drept", COM(2014) 158 final.

(3) Uniunea Europeană este fondată pe un set de valori comune, consacrate în articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, printre care se numără respectul față de statul de drept. Dincolo de sarcina sa de a asigura respectarea legislației UE, Comisia este responsabilă, împreună cu Parlamentul European, statele membre și Consiliu, și de garantarea valorilor comune ale Uniunii.

(4) Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene pentru Drepturile Omului, precum și toate documentele Consiliului Europei, bazate în mare parte pe expertiza Comisiei pentru democrație prin drept ("Comisia de la Veneția"), furnizează o listă neexhaustivă a acestor principii, definind astfel sensul de bază al statului de drept ca valoare comună a Uniunii, în conformitate cu articolul 2 din Tratatul UE. Printre aceste principii se numără legalitatea, care implică un proces de adoptare a legislației transparent, desfășurat în condiții de responsabilizare, democratic și pluralist; securitatea juridică; interzicerea caracterului arbitrar al puterilor executive; instanțe independente și imparțiale; un control jurisdicțional eficace, care să includă respectul față de drepturile fundamentale; și egalitatea în fața legii (3). Pe lângă susținerea acestor principii și valori, instituțiile de stat mai au datoria de a coopera în mod loial.

(3) A se vedea COM(2014) 158 final, secțiunea 2, anexa I.

(5) În recomandarea sa din 27 iulie 2016, Comisia a explicat circumstanțele în care aceasta a decis, la 13 ianuarie 2016, să examineze situația în contextul Cadrului privind statul de drept și în care aceasta a adoptat, la 1 iunie 2016, un aviz cu privire la statul de drept din Polonia. În recomandare se explica și faptul că schimburile dintre Comisie și guvernul polonez nu au putut elimina îngrijorările Comisiei.

(6) În recomandarea sa, Comisia a ajuns la concluzia că există o amenințare sistemică la adresa statului de drept în Polonia și aceasta a recomandat autorităților poloneze să ia măsurile corespunzătoare pentru a aborda această amenințare în regim de urgență.

(7) În mod deosebit, Comisia a recomandat autorităților poloneze: (a) să execute integral hotărârile Curții Constituționale din 3 și 9 decembrie 2015, care cer ca cei trei judecători desemnați legal în octombrie 2015 de cea de a șaptea legislatură a Seimului să își poată prelua atribuțiile de judecători în cadrul Curții Constituționale și ca cei trei judecători desemnați de cea de a opta legislatură a Seimului fără un temei juridic valabil să nu își preia atribuțiile de judecători; (b) să publice și să execute hotărârile Curții Constituționale din 9 martie 2016 și să se asigure că publicarea hotărârilor viitoare se face automat și că nu depinde de vreo decizie a puterilor executive sau legislative; (c) să se asigure că orice reformă a Legii privind Curtea Constituțională respectă hotărârile acesteia, inclusiv hotărârile din 3 și 9 decembrie 2015 și pe cea din 9 martie 2016 și că ia pe deplin în considerare avizul Comisiei de la Veneția; și să se asigure că eficacitatea Curții Constituționale ca garant al Constituției nu este subminată de cerințe; (d) să se asigure că Curtea Constituțională poate controla compatibilitatea noii legi adoptate la 22 iulie 2016 privind Curtea Constituțională înainte de intrarea acesteia în vigoare și să publice și să execute pe deplin hotărârea Curții în acest sens; (e) să se abțină de la acțiuni sau declarații publice care ar putea submina legitimitatea sau eficiența Curții Constituționale.

(8) Comisia a invitat guvernul polonez să rezolve problemele identificate în recomandare în decurs de trei luni și să informeze Comisia cu privire la măsurile întreprinse în acest sens. Comisia a menționat că este pregătită să continue dialogul constructiv cu guvernul polonez.

(9) La 30 iulie 2016, președintele republicii a semnat Legea din 22 iulie 2016, care a fost publicată în Monitorul Oficial la 1 august 2016.

(10) La 11 august 2016, Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre cu privire la Legea din 22 iulie 2016 (1). În respectiva hotărâre s-a susținut faptul că o serie de dispoziții din legea menționată, care au fost identificate ca fiind un motiv de îngrijorare și de către Comisie în recomandarea sa, au fost declarate neconstituționale. Motivele neconstituționalității au fost, în special, principiul separației și echilibrului puterilor (2), al independenței instanțelor judecătorești și a tribunalelor de celelalte ramuri ale puterii (2) și al independenței judecătorilor (3), precum și principiul integrității și al eficienței instituțiilor publice (4). Cu toate acestea, guvernul polonez nu a recunoscut valabilitatea acestei hotărâri și nu a publicat-o în Monitorul Oficial.

(1) K 39/16.

(2) Articolele 38 alineatele (3)-(6), 61 alineatul (6), 83 alineatul (2), 84-87 și 89 din Legea din 22 iulie 2016.

(3) Articolele 26 alineatul (1) punctul (1) litera (g) și 68 alineatele (5)-(7) din Legea din 22 iulie 2016.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...