Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 78/2017 de stabilire a unor dispoziții administrative pentruomologarea CE de tip a autovehiculelor în ceea ce privește sistemele eCall bazate pe serviciul 112instalate la bordul vehiculelor și a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE)2015/758 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește protecția vieții privateși a datelor utilizatorilor acestor sisteme (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R0078

Modificări (...)

În vigoare de la 06 februarie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/758 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea sistemului eCall bazat pe serviciul 112 la bordul vehiculelor și de modificare a Directivei 2007/46/CE, în special articolul 6 alineatul (13) și articolul 9,

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) 2015/758 stabilește o obligație generală pentru noile tipuri de vehicule din categoriile M1 și N1 de a fi echipate cu sisteme eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculului începând de la 31 martie 2018.

(2) Regulamentul delegat (UE) 2017/79 al Comisiei stabilește cerințele tehnice specifice și procedurile de încercare pentru omologarea CE de tip a autovehiculelor în ceea ce privește sistemele eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor, precum și pentru omologarea CE de tip a unităților tehnice separate (UTS) eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor și a componentelor sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculelor.

(3) Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului stabilește cadrul general pentru omologarea CE de tip a autovehiculelor și definește rolurile și responsabilitățile tuturor actorilor implicați în diferite stadii ale procesului de omologare. În plus, este necesară stabilirea dispozițiilor administrative specifice pentru omologarea CE de tip a autovehiculelor echipate cu sisteme eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor, precum și a componentelor și a unităților tehnice separate bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor.

(4) Pentru a asigura condiții uniforme în vederea punerii în aplicare a procedurilor de încercare pentru omologarea CE de tip și pentru a simplifica cererea de omologare, ar trebui să se stabilească un set standardizat de documente informative, de modele de certificate pentru omologarea CE de tip și de modele pentru marca de omologare CE de tip.

(5) Producătorii ar trebui să garanteze că sistemele eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculului nu pot fi urmărite și nu fac obiectul unei urmăriri constante. În acest scop, ar trebui să se garanteze că sistemele eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculului nu sunt disponibile pentru comunicare în starea lor normală de funcționare și că datele din memoria lor internă nu sunt disponibile în afara sistemelor pentru nicio entitate înainte de declanșarea apelului eCall. Producătorii ar trebui, de asemenea, să implementeze garanții adecvate pentru protejarea securității datelor din memoria internă a sistemului în caz de acces neautorizat sau de utilizare abuzivă.

(6) Toate datele prelucrate prin intermediul sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului trebuie să fie adecvate, relevante și proporționale cu scopurile pentru care sunt colectate și prelucrate datele respective.

(7) Consumatorilor ar trebui să li se ofere informații cuprinzătoare și fiabile cu privire la funcționarea sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului, în special cu privire la modul în care datele sunt prelucrate prin intermediul sistemului respectiv și la modul în care acestea sunt protejate. Consumatorii ar trebui, de asemenea, să fie informați cu privire la caracteristicile și trăsăturile oricărui serviciu privat de urgențe sau ale altor servicii cu valoare adăugată, în cazul în care autovehiculul este echipat cu acestea.

(8) O abordare consecventă a informațiilor care trebuie puse la dispoziția consumatorilor cu privire la funcționarea sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului necesită stabilirea unui model de documente de informare a utilizatorului care să conțină informațiile minime ce trebuie furnizate împreună cu documentele tehnice ale vehiculului.

(9) Producătorii de vehicule ar trebui să aibă la dispoziție suficient timp pentru a se adapta la cerințele tehnice în vederea omologării sistemelor eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor. Statele membre ar trebui, de asemenea, să beneficieze de suficient timp pentru a instala pe teritoriul lor infrastructura centrelor de preluare a apelurilor de urgență (PSAP) necesară pentru primirea și gestionarea corespunzătoare a apelurilor eCall. Din acest motiv, data aplicării prezentului regulament ar trebui să fie aceeași cu data aplicării obligatorii a sistemelor eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/758.

(10) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată cu privire la măsurile prevăzute în prezentul regulament, în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului.

(11) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului tehnic - autovehicule,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Obiect

Prezentul regulament instituie dispoziții administrative pentru omologarea unor tipuri noi de vehicule în ceea ce privește sistemele eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor, precum și unitățile tehnice separate (UTS) eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor și componentele sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculelor, proiectate și construite pentru astfel de vehicule.

Prezentul regulament stabilește, de asemenea, condiții uniforme pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Regulamentului (UE) 2015/758 cu privire la protecția vieții private și a datelor utilizatorilor sistemelor eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...