Consiliul de Asociere

Decizia nr. 1/2014 de adoptare a propriului Regulament de procedură și a celui al Comitetului de asociere [2015/1215]
Număr celex: 32015D1215

Modificări (...)

În vigoare de la 24 iulie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL DE ASOCIERE UE-AMERICA CENTRALĂ,

având în vedere Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte (denumit în continuare "acordul"), în special articolul 4, articolul 5 alineatul (2), articolul 7 alineatul (3) și articolul 8 alineatul (6),

întrucât:

(1) În temeiul articolului 353 alineatul (4), partea a IV-a din acord referitoare la comerț a fost aplicată începând cu 1 august 2013 cu Nicaragua, Honduras și Panama, începând cu 1 octombrie 2013, cu El Salvador și Costa Rica și începând cu 1 decembrie 2013, cu Guatemala.

(2) Pentru a contribui la punerea în aplicare efectivă a acordului, cadrul său instituțional ar trebui instituit cât mai curând posibil.

(3) Cu excepția cazurilor în care acordul prevede altfel, Consiliul de asociere este cel care supraveghează punerea în aplicare a acordului și își instituie propriul Regulament de procedură, precum și pe cel al Comitetului de asociere și al subcomitetelor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articol unic

Se adoptă Regulamentul de procedură al Consiliului de asociere și cel al Comitetului de asociere și al subcomitetelor, prevăzute în anexa A, respectiv B.

Prezenta decizie se adoptă prin procedură scrisă și intră în vigoare la data primirii sale de către secretariat semnată în mod corespunzător de toate părțile.

Adoptat la San José, Costa Rica, la 7 noiembrie 2014.

ANEXA A

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL CONSILIULUI DE ASOCIERE

Articolul 1 Dispoziții generale

(1) Consiliul de asociere care este instituit în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte (denumit în continuare "acordul") își exercită atribuțiile astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (2) din acord și își asumă responsabilitatea pentru punerea în aplicare generală a acordului, precum și pentru orice alte chestiuni bilaterale, multilaterale sau internaționale de interes comun.

(2) În conformitate cu articolele 5 și 345 din acord, Consiliul de asociere este alcătuit din reprezentanți ai părții UE și din reprezentanți ai fiecărei republici din cadrul părții AC, la nivelul ministerial corespunzător, ținându-se seama de chestiunile specifice care trebuie abordate la sesiunea respectivă. Atunci când este necesar și când ambele părți convin astfel, Consiliul de asociere se reunește la nivel de șefi de stat sau de guvern.

(3) În temeiul articolului 345 din acord, în cazul în care Consiliul de asociere desfășoară exclusiv sau în principal sarcinile care-i sunt conferite prin partea a IV-a a acordului, acesta este alcătuit din reprezentanți ai părții UE și miniștri ai fiecăreia dintre republicile din partea AC responsabili pentru chestiuni legate de comerț.

(4) Conform dispozițiilor articolului 352 alineatul (3) din acord, republicile din cadrul părții AC acționează colectiv în procesul de decizie în cadrul instituțional al acordului; adoptarea deciziilor și a recomandărilor necesită consensul acestora.

(5) Trimiterea la "părți" din regulamentul de procedură este în conformitate cu definiția prevăzută la articolul 352 din acord.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...