Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 83/2015 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) - dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește emisia de gaze poluante în conformitate cu cerințele privind combustibilul [2015/1038]
Număr celex: 42015X0703(01)%8

Modificări (...)

În vigoare de la 03 iulie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Situația și data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibilă la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html Include toate textele valabile până la:

Seria 07 de amendamente la regulament - Data intrării în vigoare: 22 ianuarie 2015

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament stabilește cerințele tehnice pentru omologarea de tip a vehiculelor.

În plus, prezentul regulament stabilește norme pentru conformitatea în funcționare, pentru durabilitatea dispozitivelor de control al poluării și pentru sistemele de diagnosticare la bord (OBD).

1.1. Prezentul regulament se aplică vehiculelor din categoriile M1, M2, N1 și N2, cu o masă de referință care nu depășește 2 610 kg (1).

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3), documentul ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, punctul 2. - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

La cererea producătorului, omologarea de tip acordată în temeiul prezentului regulament poate fi extinsă de la vehiculele M1, M2, N1 și N2 a căror masă de referință nu depășește 2 840 kg și care îndeplinesc condițiile specificate în prezentul regulament.

2. DEFINIȚII

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții.

2.1. "Tip de vehicul" înseamnă un grup de vehicule care nu diferă între ele în privința următoarelor aspecte:

2.1.1. inerția echivalentă determinată în funcție de masa de referință, astfel cum se specifică în tabelul A4a/3 din anexa 4a la prezentul regulament și

2.1.2. caracteristicile motorului și ale vehiculului definite în anexa 1 la prezentul regulament.

2.2. "Masă de referință" înseamnă masa în stare neîncărcată a vehiculului, la care se adaugă cifra fixă de 100 kg la încercare, în conformitate cu anexele 4a și 8 la prezentul regulament.

2.2.1. "Masă în stare neîncărcată" înseamnă masa vehiculului în stare de funcționare fără masa uniformă a conducătorului (de 75 kg), a pasagerilor sau a încărcăturii, însă cu rezervorul 90% plin, cu trusa obișnuită de unelte și cu roata de rezervă, dacă este cazul.

2.2.2. "Masă în stare de funcționare" înseamnă masa descrisă la punctul 2.6 din anexa 1 la prezentul regulament, iar pentru vehicule proiectate și construite pentru transportul a mai mult de nouă persoane (în plus față de conducător), masa unui însoțitor (de 75 kg), dacă este prevăzut un scaun pentru însoțitor printre cele nouă sau mai multe scaune.

2.3. "Masă maximă" înseamnă masa maximă tehnic admisibilă declarată de către producătorul vehiculului (această masă poate fi mai mare decât masa maximă autorizată de către administrația națională).

2.4. "Gaze poluante" înseamnă emisiile de gaze de evacuare constând în monoxid de carbon, oxizi de azot, exprimați în echivalent de dioxid de azot (NO2), și hidrocarburi, exprimate în echivalent:

(a) C1H2,525 pentru gaz petrolier lichefiat (GPL);

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...