Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1188/2015 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru încălzire locală (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015R1188

Modificări (1)

În vigoare de la 21 iulie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, în special articolul 15 alineatul (1),

în urma consultării forumului consultativ menționat la articolul 18 din Directiva 2009/125/CE,

întrucât:

(1) Directiva 2009/125/CE prevede obligația Comisiei de a stabili cerințe în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic care reprezintă volume semnificative de vânzări și de schimburi comerciale, care au un impact semnificativ asupra mediului și care prezintă un potențial semnificativ de ameliorare a impactului asupra mediului, fără a antrena costuri excesive.

(2) Articolul 16 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE prevede că, în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (3) și cu criteriile prevăzute la articolul 15 alineatul (2) și după consultarea Forumului consultativ, Comisia introduce, după caz, măsuri de punere în aplicare pentru produsele cu potențial ridicat de reducere necostisitoare a emisiilor de gaze cu efect de seră, cum ar fi aparatele pentru încălzire locală.

(3) Comisia a efectuat un studiu pregătitor pentru a analiza aspectele tehnice, de mediu și economice ale aparatelor pentru încălzire locală utilizate, în general, pentru încălzire în clădirile rezidențiale și comerciale. Studiul a fost realizat cu părțile implicate și interesate din Uniune și din țări terțe, iar rezultatele au fost făcute publice.

(4) Aspectele de mediu ale aparatelor pentru încălzire locală care au fost identificate ca fiind semnificative în sensul prezentului regulament sunt consumul de energie și emisiile de oxizi de azot în faza de utilizare.

(5) Studiul pregătitor arată că, în cazul aparatelor pentru încălzire locală, nu sunt necesare cerințe suplimentare referitoare la alți parametri de proiectare ecologică, menționați în partea 1 din anexa I la Directiva 2009/125/CE.

(6) Domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui să includă aparatele pentru încălzire locală concepute pentru a utiliza combustibili gazoși sau lichizi și energie electrică. Intră, de asemenea, în domeniul de aplicare al prezentului regulament aparatele pentru încălzire locală care au o funcție de încălzire indirectă prin transferul energiei termice către un fluid.

(7) În Uniune, consumul anual de energie aferent aparatelor pentru încălzire locală în 2010 a fost estimat la 1 673 PJ (40,0 Mtep), ceea ce corespunde unei cantități de emisii de 75,3 milioane de tone de dioxid de carbon (CO2). Se preconizează că, în 2020, consumul anual de energie aferent aparatelor pentru încălzire locală va fi de 1 630 PJ (39,0 Mtep), ceea ce corespunde unei cantități de 71,6 milioane de tone de CO2.

(8) Consumul de energie al aparatelor pentru încălzire locală poate fi redus în continuare prin utilizarea tehnologiilor nebrevetate existente, fără să crească costurile totale aferente achiziționării și funcționării acestor produse.

(9) În 2010, emisiile anuale de oxizi de azot (NOx) ale aparatelor pentru încălzire locală au fost estimate la 5,6 ktone de echivalent de oxizi de sulf (SOx). După adoptarea de măsuri specifice de către statele membre și datorită dezvoltării tehnologice, se estimează că în 2020 aceste emisii vor fi de 4,9 ktone de echivalent SOx.

(10) Emisiile aparatelor pentru încălzire locală pot fi reduse în continuare prin utilizarea tehnologiilor nebrevetate existente, fără să crească costurile totale aferente achiziționării și funcționării acestor produse.

(11) Se preconizează ca cerințele de proiectare ecologică prevăzute de prezentul regulament, împreună cu Regulamentul delegat (UE) 2015/1186 al Comisiei, să ducă până în 2020 la economii anuale de energie estimate la aproximativ 157 PJ (3,8 Mtep), cu o reducere conexă a emisiilor de CO2 de 6,7 milioane de tone.

(12) Se preconizează că cerințele de proiectare ecologică prevăzute de prezentul regulament vor duce până în 2020 la o reducere a emisiilor de echivalent SOx de 0,6 ktone/an.

(13) Prezentul regulament vizează produse cu caracteristici tehnice diferite. Dacă ar fi supuse toate acelorași cerințe de eficiență, anumite tehnologii ar fi scoase de pe piață, fapt care ar avea un impact negativ asupra consumatorilor. Din acest motiv, cerințele de proiectare ecologică care țin cont de potențialul fiecărei tehnologii creează condiții de concurență echitabile pe piață.

(14) Cerințele de proiectare ecologică ar trebui să armonizeze în întreaga Uniune cerințele privind consumul de energie și emisiile de oxizi de azot ale aparatelor pentru încălzire locală, astfel încât piața internă să funcționeze mai bine și să se îmbunătățească performanțele de mediu ale acestor produse.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...