Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 1186/2015 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor pentru încălzire locală
(Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015R1186

Modificări (1)

În vigoare de la 21 iulie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic, în special articolul 10,

întrucât:

(1) Directiva 2010/30/UE prevede adoptarea de către Comisie a unor acte delegate privind etichetarea produselor cu impact energetic care prezintă un potențial semnificativ de economisire a energiei și o mare disparitate în ceea ce privește nivelurile de performanță relevante, în condiții de funcționalități echivalente.

(2) Aparatele pentru încălzire locală cu funcționalitate echivalentă prezintă o mare disparitate în ceea ce privește eficiența energetică, iar energia pe care o folosesc reprezintă o parte semnificativă din cererea totală de energie din Uniune. Posibilitățile de reducere a consumului de energie al acestora sunt semnificative.

(3) Aparatele pentru încălzire locală care utilizează biomasă nelemnoasă au caracteristici tehnice specifice și, prin urmare, ar trebui excluse din prezentul regulament.

(4) Ar trebui prevăzute dispoziții armonizate privind etichetarea și informațiile standard despre produs, pentru a încuraja producătorii să îmbunătățească eficiența energetică a aparatelor pentru încălzire locală, pentru a stimula utilizatorii finali să cumpere produse cu un bun randament energetic și pentru a contribui la funcționarea pieței interne.

(5) Dat fiind că utilizarea tipică și, prin urmare, și consumul de energie al aparatelor pentru încălzire locală sunt diferite de cele ale altor produse de încălzire a spațiului reglementate, prezentul regulament ar trebui să introducă o scară de etichetare diferită de cea a altor produse de încălzire a spațiului.

(6) Ținând cont de faptul că aparatele pentru încălzire locală cu radiație luminoasă și cu tuburi sunt produse achiziționate direct de către profesioniști, nu de către consumatorii finali, în prezentul regulament nu se stabilesc cerințe în materie de etichetare energetică referitoare la acestea.

(7) Cerințele minime aplicabile aparatelor electrice pentru încălzire locală în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2015/1188 al Comisiei corespund potențialului maxim de ameliorare tehnică a acestor produse. Prin urmare, între aceste aparate nu va mai exista nicio marjă de diferențiere. Aparatele electrice pentru încălzire locală nu pot fi înlocuite direct de aparate pentru încălzire locală mai eficiente care utilizează alți combustibili și, în consecință, eticheta nu și-ar atinge obiectivul de a pune la dispoziția consumatorilor informații cu privire la eficiența relativă a diferitelor produse.

(8) Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile în sectorul aparatelor pentru încălzire este în concordanță cu obiectivul de promovare a energiei regenerabile. Prin urmare, este oportun ca prezentul regulament să introducă o abordare specifică în cazul aparatelor pentru încălzire locală, un "factor de etichetare a biomasei" stabilit la un asemenea nivel încât clasa A++ să poată fi atinsă doar de aparatele pentru încălzire locală cu combustibil solid ce utilizează pelete.

(9) Informațiile indicate pe etichetă ar trebui obținute prin proceduri de măsurare și de calculare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare și de calcul de ultimă generație general recunoscute, inclusiv, după caz, standardele armonizate adoptate de către organismele europene de standardizare, în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, în scopul stabilirii de cerințe în materie de proiectare ecologică.

(10) Prezentul regulament ar trebui să specifice un design și un conținut uniforme pentru etichetele aplicabile aparatelor pentru încălzire locală.

(11) În plus, prezentul regulament ar trebui să specifice cerințe privind fișa produsului și documentația tehnică a aparatelor pentru încălzire locală.

(12) De asemenea, prezentul regulament ar trebui să specifice cerințe privind informațiile care trebuie furnizate în cazul oricărei forme de vânzare la distanță a aparatelor pentru încălzire locală, precum și în orice reclame și materiale tehnice promoționale referitoare la astfel de aparate pentru încălzire locală.

(13) Este oportun să se prevadă reexaminarea dispozițiilor prezentului regulament ținând seama de progresele tehnologice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Obiect și domeniu de aplicare

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...