Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1185/2015 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil solid (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015R1185

Modificări (1)

În vigoare de la 21 iulie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, în special articolul 15 alineatul (1),

în urma consultării forumului consultativ menționat la articolul 18 din Directiva 2009/125/CE,

întrucât:

(1) Directiva 2009/125/CE prevede obligația Comisiei de a stabili cerințe în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic care reprezintă volume semnificative de vânzări și de schimburi comerciale, care au un impact semnificativ asupra mediului și care prezintă un potențial semnificativ de ameliorare a impactului asupra mediului, fără a antrena costuri excesive.

(2) Articolul 16 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE prevede că, în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (3) și cu criteriile prevăzute la articolul 15 alineatul (2) și după consultarea forumului consultativ, Comisia introduce, după caz, măsuri de punere în aplicare pentru produsele cu potențial ridicat de reducere necostisitoare a emisiilor de gaze cu efect de seră, cum ar fi aparatele pentru încălzire locală cu combustibil solid.

(3) Comisia a efectuat un studiu pregătitor pentru a analiza aspectele tehnice, de mediu și economice ale aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil solid utilizate, în general, pentru încălzire în clădirile rezidențiale și comerciale. Studiul a fost realizat cu părțile implicate și interesate din Uniune și din țări terțe, iar rezultatele au fost făcute publice.

(4) Aspectele de mediu ale aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil solid care au fost identificate ca fiind semnificative în sensul prezentului regulament sunt consumul de energie și emisiile, în faza de utilizare, de particule (praf), de compuși organici gazoși, de monoxid de carbon și de oxizi de azot.

(5) Studiul pregătitor arată că, în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil solid, nu sunt necesare cerințe suplimentare referitoare la alți parametri de proiectare ecologică, menționați în partea 1 din anexa I la Directiva 2009/125/CE.

(6) Domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui să includă aparatele pentru încălzire locală cu combustibil solid concepute pentru a utiliza combustibili solizi (biomasă sau combustibili fosili). Intră, de asemenea, în domeniul de aplicare al prezentului regulament aparatele pentru încălzire locală cu combustibil solid care au o funcție de încălzire indirectă prin transferul energiei termice către un fluid. Aparatele pentru încălzire locală cu combustibil solid care utilizează biomasă nelemnoasă au caracteristici tehnice specifice și, prin urmare, ar trebui excluse din prezentul regulament.

(7) În Uniune, consumul anual de energie aferent aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil solid în 2010 a fost estimat la 627 PJ (15,0 Mtep), ceea ce corespunde unei cantități de emisii de 9,5 milioane de tone de dioxid de carbon (CO2). Dacă nu se iau măsuri specifice, se preconizează că, în 2030, consumul anual de energie aferent aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil solid va fi de 812 PJ (19,4 Mtep), ceea ce corespunde unei cantități de 8,8 milioane de tone de CO2.

(8) Consumul de energie al aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil solid poate fi redus prin utilizarea unor tehnologii nebrevetate care deja există, fără să crească costurile totale aferente achiziționării și funcționării acestor produse.

(9) În 2010, emisiile anuale de particule (PM), de compuși organici gazoși (COG) și de monoxid de carbon (CO) au fost estimate la 142 ktone/an, 119 ktone/an și, respectiv, 1 658 ktone/an. După adoptarea de măsuri specifice de către statele membre și datorită dezvoltării tehnologice, se estimează că în 2030 aceste emisii vor fi de 94 ktone/an, 49 ktone/an și, respectiv, de 1 433 ktone/an. În absența unor măsuri specifice, se preconizează o creștere a emisiilor anuale de oxizi de azot (NOx), deoarece noile modele de aparate pentru încălzire locală vor funcționa la temperaturi mai mari de ardere.

(10) Emisiile aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil solid pot fi reduse în continuare prin utilizarea unor tehnologii nebrevetate care deja există, fără să crească costurile totale aferente achiziționării și funcționării acestor produse.

(11) Se preconizează că cerințele de proiectare ecologică prevăzute în prezentul regulament și în Regulamentul delegat (UE) 2015/1186 al Comisiei vor duce până în 2030 la economii anuale de energie estimate la aproximativ 41 PJ (0,9 Mtep), ceea ce corespunde unei cantități de 0,4 milioane de tone de CO2.

(12) Cerințele de proiectare ecologică prevăzute în prezentul regulament în ceea ce privește emisiile provenite de la aparatele pentru încălzire locală cu combustibil solid vor avea ca rezultat reduceri ale emisiilor de particule (PM), de compuși organici gazoși (COG) și de monoxid de carbon (CO) de 27 ktone/an, 5 ktone/an și, respectiv, 399 ktone/an până în 2030.

(13) Prezentul regulament vizează produse cu caracteristici tehnice diferite. Dacă ar fi supuse toate acelorași cerințe de eficiență, anumite tehnologii ar fi scoase de pe piață, fapt care ar avea un impact negativ asupra consumatorilor. Din acest motiv, cerințele de proiectare ecologică care țin cont de potențialul fiecărei tehnologii creează condiții de concurență echitabile pe piață.

(14) Cerințele de proiectare ecologică ar trebui să armonizeze în întreaga Uniune consumul de energie și emisiile de particule, de compuși organici gazoși, de monoxid de carbon și de oxizi de azot ale aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil solid, astfel încât piața internă să funcționeze mai bine și performanțele de mediu ale acestor produse să se îmbunătățească.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...