Consiliul Uniunii Europene

Recomandare nr. 1184/2015 privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii Europene
Număr celex: 32015H1184

Modificări (...)

În vigoare de la 18 iulie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 121 alineatul (2),

având în vedere recomandarea Comisiei Europene,

având în vedere concluziile Consiliului European,

întrucât:

(1) Tratatul dispune că statele membre ar trebui să își considere politicile economice drept o chestiune de interes comun și să le coordoneze în cadrul Consiliului. Tratatul dispune de asemenea că orientări generale pentru politicile economice și ocuparea forței de muncă urmează să fie adoptate de Consiliu pentru a ghida politicile statelor membre și ale Uniunii.

(2) În conformitate cu tratatul, Uniunea a elaborat și a pus în aplicare instrumente de coordonare pentru politica fiscală și politicile macrostructurale. Semestrul european combină diferitele instrumente într-un cadru global pentru supravegherea economică și bugetară multilaterală integrată. Simplificarea și consolidarea semestrului european, astfel cum se prevede în Analiza anuală a creșterii pentru 2015 realizată de Comisie, ar trebui să îmbunătățească în continuare funcționarea acestuia.

(3) Criza financiară și economică a scos la iveală și a evidențiat deficiențe importante în economia Uniunii și a statelor sale membre. Ea a subliniat, de asemenea, interdependența strânsă a economiilor și a piețelor forței de muncă ale statelor membre. În plus, creșterea accentuată a nivelului datoriei publice a generat riscuri la adresa sustenabilității fiscale. Tranziția Uniunii către o creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și crearea de locuri de muncă reprezintă principala provocare cu care aceasta se confruntă astăzi. Acest lucru necesită o acțiune strategică coordonată și ambițioasă, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național, în conformitate cu tratatul și cu guvernanța economică a Uniunii. Combinând măsurile legate de ofertă și de cerere, respectiva acțiune strategică ar trebui să cuprindă un stimulent pentru investiții, un angajament reînnoit pentru reformele structurale și exercitarea responsabilității fiscale.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...