Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1051/2015 privind modalitățile de exercitare a funcțiilor platformei de soluționare online a litigiilor, modalitățile formularului electronic de reclamație și modalitățile de cooperare între punctele de contact prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum
Număr celex: 32015R1051

Modificări (...)

În vigoare de la 02 iulie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum), în special articolul 5 alineatul (7), articolul 7 alineatul (7) și articolul 8 alineatul (4),

după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 524/2013 prevede instituirea unei platforme de soluționare online a litigiilor la nivelul Uniunii (platforma SOL). Această platformă ar trebui să ia forma unui site interactiv și multilingv care să ofere un punct de intrare unic pentru consumatorii și comercianții care doresc o soluționare pe cale extrajudiciară a litigiilor referitoare la obligații contractuale ce decurg din contractele de vânzare sau de prestare de servicii online.

(2) Articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 524/2013 prevede că formularul electronic de reclamație trebuie să fie ușor de utilizat. Prin urmare, reclamanții ar trebui să aibă posibilitatea ca, înainte de a depune o reclamație, să completeze formularul electronic de reclamație ca proiect. Ar trebui să se asigure ștergerea automată de pe platforma SOL, după o perioadă de timp corespunzătoare, a proiectelor care nu sunt depuse de către reclamanți.

(3) Pentru a asigura buna funcționare a platformei SOL, este necesar să se stabilească modul în care partea pârâtă ar trebui să fie informată cu privire la faptul că a fost depusă o reclamație prin intermediul platformei, precum și cu privire la informațiile din formularul electronic de reclamație care ar trebui să fie utilizate pentru a facilita identificarea entităților competente de soluționare alternativă a litigiilor (entitățile SAL).

(4) Din același motiv și pentru a asigura aplicarea consecventă a Regulamentului (UE) nr. 524/2013, este necesar să se clarifice momentul în care entitățile SAL ar trebui să furnizeze platformei SOL informații privind instrumentarea unui litigiu.

(5) Este necesar să se stabilească data încheierii anumitor litigii în cazul cărora o reclamație nu mai poate fi instrumentată, astfel încât să se asigure că datele cu caracter personal referitoare la litigiile respective pot fi șterse în maximum șase luni după data de încheiere respectivă. Aici intră litigiile în care părțile nu reușesc să cadă de acord asupra unei entități SAL din cauza lipsei de reacție a părții pârâte sau situațiile în care o entitate SAL refuză să instrumenteze un litigiu.

(6) Autoritățile naționale competente ar trebui să notifice Comisiei și să actualizeze lista entităților SAL naționale în mod uniform, pentru a simplifica înregistrarea acestor entități în cadrul platformei SOL, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 524/2013.

(7) Este oportun să se stabilească situațiile în care părțile la un litigiu instrumentat prin platforma SOL ar trebui să aibă posibilitatea de a oferi feedback cu privire la funcționarea platformei SOL și la entitatea SAL care a instrumentat litigiul lor.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...