Comitetul de Cooperare UE

Decizia nr. 1/2015 de adoptare a propriului regulament de procedură [2015/1144]
Număr celex: 22015D1144

Modificări (...)

În vigoare de la 14 iulie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
SUBCOMITETUL VAMAL UE-REPUBLICA MOLDOVA,

având în vedere Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte ("acordul"), în special articolul 200,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 464 din acord, anumite părți ale acestuia se aplică cu titlu provizoriu de la 1 septembrie 2014.

(2) În temeiul articolului 200 din acord, Subcomitetul vamal monitorizează punerea în aplicare și administrarea capitolului 5 (Regimul vamal și facilitarea comerțului) din titlul V (Comerț și aspecte legate de comerț) din acord.

(3) În temeiul articolului 200 alineatul (3) litera (e) din acord, Subcomitetul vamal își adoptă propriul regulament de procedură,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă regulamentul de procedură al Subcomitetului vamal, astfel cum este prevăzut în anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Chișinău, 20 mai 2015.

Pentru Subcomitetul vamal Secretari
Iu. CEBAN V. OPREA K. MYNAR

ANEXĂ

Regulamentul de procedură al Subcomitetului vamal UE-Republica Moldova

Articolul 1 Dispoziții generale

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...