Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1095/2015 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile dulapurilor frigorifice de depozitare profesionale, dulapurilor frigorifice de răcire și congelare rapidă, unităților de condensare și răcitoarelor pentru procese (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015R1095

Modificări (1)

În vigoare de la 08 iulie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, în special articolul 15 alineatul (1),

în urma consultării forumului consultativ menționat la articolul 18 din Directiva 2009/125/CE,

întrucât:

(1) În temeiul Directivei 2009/125/CE, Comisia trebuie să stabilească cerințe în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic care reprezintă volume semnificative de vânzări și de schimburi comerciale, au un impact semnificativ asupra mediului și prezintă un potențial semnificativ de ameliorare a impactului asupra mediului prin proiectare, fără a antrena costuri excesive.

(2) Comisia a elaborat primul Plan de lucru în conformitate cu Directiva 2009/125/CE la 21 octombrie 2008, care acoperă perioada 2009-2011 și prin care identifică echipamentele de refrigerare și congelare, inclusiv dulapurile frigorifice de depozitare profesionale, dulapurile frigorifice de răcire și congelare rapidă, unitățile de condensare și răcitoare pentru procese, drept o prioritate pentru adoptarea măsurilor de punere în aplicare.

(3) Comisia a realizat un studiu pregătitor privind aspectele tehnice, de mediu și economice ale echipamentelor de refrigerare și congelare folosite, de regulă, în cadrul Uniunii, inclusiv ale dulapurilor frigorifice de depozitare profesionale, ale dulapurilor frigorifice de răcire și congelare rapidă, ale unităților de condensare și ale răcitoarelor pentru procese. Studiul a fost elaborat în colaborare cu părțile implicate și interesate din Uniune și din țări terțe, iar rezultatele au fost publicate.

(4) Al cincilea tip de produs din lotul echipamentelor de refrigerare și congelare, și anume camerele frigorifice, a fost analizat separat, date fiind caracteristicile sale unice în cadrul grupului, prin urmare în prezent camerele frigorifice nu ar trebui să facă obiectul prezentului regulament.

(5) În ceea ce privește dulapurile frigorifice de depozitare profesionale, nu este necesar să se stabilească cerințe în materie de proiectare ecologică pentru emisiile directe de gaze cu efect de seră aferente utilizării de agenți frigorifici, deoarece creșterea utilizării unor agenți frigorifici cu potențial scăzut de încălzire globală pe piața echipamentelor de refrigerare de uz casnic și comercial creează un precedent pe care sectorul dulapurilor frigorifice de depozitare profesionale îl poate urma.

(6) În ceea ce privește răcitoarele pentru procese, este necesar să se stabilească cerințe în materie de proiectare ecologică pentru emisiile directe de gaze cu efect de seră aferente utilizării de agenți frigorifici, deoarece în viitor această inițiativă va orienta piața către agenți frigorifici cu potențial scăzut de încălzire globală, care sunt adesea și mai eficienți din punct de vedere energetic.

(7) În ceea ce privește unitățile de condensare, există tehnologii nebrevetate care reduc emisiile directe de gaze cu efect de seră aferente utilizării de agenți frigorifici prin utilizarea unor agenți frigorifici cu efect mai puțin dăunător asupra mediului. Totuși, rentabilitatea și impactul acestor tehnologii asupra eficienței energetice, atunci când sunt aplicate unităților de condensare, nu sunt încă pe deplin stabilite, deoarece în prezent fie sunt utilizate într-o măsură neglijabilă, fie reprezintă doar o cotă mică de piață pentru unitățile de condensare.

(8) Întrucât agenții frigorifici fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, iar Comisia a propus, la 7 noiembrie 2012, o revizuire a regulamentului menționat, în prezentul regulament nu ar trebui stabilite niciun fel de restricții specifice privind utilizarea agenților frigorifici. Totuși, ar trebui să se propună o primă în cadrul cerințelor în materie de proiectare ecologică pentru unitățile de condensare și răcitoarele pentru procese pentru a orienta piața în direcția dezvoltării de tehnologii bazate pe utilizarea de agenți frigorifici cu efect mai puțin dăunător asupra mediului, deoarece o primă ar conduce la reducerea cerințelor minime de eficiență energetică pentru unitățile de condensare și răcitoarele pentru procese destinate a fi utilizate cu agenți frigorifici cu potențial scăzut de încălzire globală. Viitoarea revizuire va examina tratamentul produselor care folosesc agenți frigorifici cu potențial de încălzire globală (GWP) ridicat în conformitate cu legislația relevantă în vigoare.

(9) În scopul prezentului regulament, consumul de energie în faza de utilizare a fost identificat drept aspectul de mediu semnificativ pentru dulapurile frigorifice de depozitare profesionale, dulapurile frigorifice de răcire și congelare rapidă, unitățile de condensare și răcitoarele pentru procese.

(10) Studiul pregătitor arată că, în cazul dulapurilor frigorifice de depozitare profesionale, al dulapurilor frigorifice de răcire și congelare rapidă, al unităților de condensare și al răcitoarelor pentru procese, nu sunt necesare cerințele referitoare la ceilalți parametri de proiectare ecologică menționați în partea 1 din anexa I la Directiva 2009/125/CE.

(11) Consumul anual de energie electrică în Uniune aferent unităților de condensare, răcitoarelor pentru procese și dulapurilor frigorifice de depozitare profesionale a fost estimat la 116,5 TWh (terrawatt-oră) în 2012, ceea ce corespunde unor emisii de 47 Mt de CO2. Dacă nu se iau măsuri specifice, se estimează un consum anual de energie de 134,5 TWh în 2020 și de 154,5 TWh în 2030, ceea ce corespunde unor emisii de 54,5 Mt și respectiv 62,5 Mt de CO2. Conform estimărilor, efectul combinat al prezentului regulament și al Regulamentului delegat (UE) 2015/1094 al Comisiei va duce la economii anuale de energie electrică de 6,3 TWh până în 2020 și de 15,6 TWh până în 2030, comparativ cu situația în care nu s-ar lua nicio măsură.

(12) Studiul pregătitor arată, de asemenea, că consumul de energie în faza de utilizare poate fi redus în mod semnificativ prin aplicarea unor tehnologii nebrevetate și rentabile, care reduc costurile combinate de achiziționare și de funcționare ale acestor produse.

(13) Cerințele în materie de proiectare ecologică trebuie să armonizeze, în întreaga Uniune, cerințele privind consumul de energie al dulapurilor frigorifice de depozitare profesionale, al dulapurilor frigorifice de răcire și congelare rapidă, al unităților de condensare și al răcitoarelor pentru procese, contribuind astfel la eficientizarea pieței interne și la ameliorarea performanței de mediu a acestor produse.

(14) Cerințele în materie de proiectare ecologică nu ar trebui să afecteze funcționalitatea sau accesibilitatea dulapurilor frigorifice de depozitare profesionale, a dulapurilor frigorifice de răcire și congelare rapidă, a unităților de condensare și a răcitoarelor pentru procese din perspectiva utilizatorului final și nu ar trebui să aibă un impact negativ asupra sănătății, siguranței sau mediului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...