Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 1076/2015 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, a unor norme suplimentare privind înlocuirea unui beneficiar și privind responsabilitățile aferente și cerințele minime care trebuie incluse în acordurile de parteneriat public-privat finanțate de fondurile structurale și de investiții europene
Număr celex: 32015R1076

Modificări (...)

În vigoare de la 24 iulie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, în special articolul 63 alineatul (4) și articolul 64 alineatul (4),

întrucât:

(1) Articolul 63 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 prevede că, în ceea ce privește o operațiune a unui parteneriat public-privat ("PPP"), un beneficiar poate fi un organism reglementat de dreptul privat al unui stat membru ("partener privat"). În conformitate cu articolul 63 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, partenerul privat selectat pentru a pune în aplicare operațiunea poate fi înlocuit în calitatea sa de beneficiar în timpul punerii în aplicare atunci când acest lucru se impune în conformitate cu clauzele și condițiile PPP sau cu cele care stau la baza acordului de finanțare încheiat între partenerul privat și instituția financiară care cofinanțează operațiunea.

(2) Pentru a stabili un set complet de obligații ale partenerilor în cadrul unei operațiuni PPP, este necesar să se prevadă norme suplimentare privind înlocuirea beneficiarului și responsabilitățile aferente.

(3) În cazul înlocuirii unui beneficiar într-o operațiune PPP finanțată prin fonduri structurale și de investiții europene, este necesar să se asigure că, după înlocuire, noul partener sau organism oferă cel puțin același serviciu și aceleași standarde minime de calitate care erau impuse prin contractul PPP inițial.

(4) În cazul unei operațiuni PPP în care organismul de drept public este beneficiarul grantului, articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 stabilește condițiile în care cheltuielile suportate și achitate de un partener privat pot fi considerate drept efectuate și achitate de beneficiar. Articolul 64 alineatul (2) din respectivul regulament prevede ca plata în ceea ce privește astfel de cheltuieli să fie efectuată într-un cont de garanție în numele beneficiarului.

(5) Este necesar să se stabilească cerințele minime care trebuie incluse în acordurile PPP și care sunt necesare pentru aplicarea articolului 64 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, inclusiv dispozițiile referitoare la rezilierea acordului PPP și în scopul asigurării unei piste de audit adecvate,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...