Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1041/2015 de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015R1041

Modificări (...)

În vigoare de la 01 iulie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare, în special articolul 18 alineatul (5),

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, mențiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepția cazului în care sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv și sunt incluse într-o listă a mențiunilor autorizate.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, de asemenea, că cererile de autorizare a mențiunilor de sănătate pot fi trimise de către operatorii din sectorul alimentar autorității naționale competente a unui stat membru. Autoritatea națională competentă trebuie să înainteze cererile valabile Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), denumită în continuare "autoritatea", în vederea efectuării unei evaluări științifice, precum și Comisiei și statelor membre, în scop de informare.

(3) Autoritatea trebuie să emită un aviz cu privire la mențiunea de sănătate respectivă.

(4) Comisia trebuie să decidă cu privire la autorizarea mențiunilor de sănătate, ținând seama de avizul emis de autoritate.

(5) În urma unei cereri din partea Biocodex, transmisă în temeiul articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 și care includea o cerere de protecție a datelor care țin de proprietate, s-a solicitat autorității să emită un aviz cu privire la o mențiune de sănătate referitoare la efectul citrulinei-malat și la dispariția mai rapidă a oboselii musculare după efort [întrebarea nr. EFSA-Q-2013-00659(1)]. Mențiunea propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: "Menținerea nivelurilor de adenozin-trifosfat (ATP) prin reducerea lactaților în exces pentru dispariția mai rapidă a oboselii musculare".

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...